Siirry sisältöön
09.06.2021

Oulun kaupungin kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­telma on julkaistu

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 7.6.2021 kulttuurin hyvinvointivaikutussuunnitelman vuosille 2021–2026. Kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­telman tavoitteena on hyvinvointia lisäävän taide- ja kulttuu­ri­toi­minnan saaminen osaksi kaupungin palveluja.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma on ennaltaehkäisevää toimintaa ja linjassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -uudistuksen painopisteiden kanssa. Suunnitelma luo pohjaa poikkihallinnollisen yhteistyön jatkumiselle myös tulevaisuudessa. Jatkossa toimintaa kehitettäessä tulee pohdittavaksi kunnan ja maakunnan tehtävänjako ja yhdyspinnat.

Oulussa kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijana toimii vastaava tuottaja Jaana Potkonen, ja strategisella tasolla asiaa on vienyt eteenpäin etenkin kulttuuritalo Valveen johtaja ja kulttuuripalvelupäällikkö Arja Huotari. Loppuvuodesta 2019 Oulun kaupunginhallitus hyväksyi taidetta ja kulttuuria edistävät keinot asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen painopisteeksi.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma täydentää monia kaupungin asiakirjoja, kuten sivistysohjelmaa ja kulttuuristrategiaa. Sen taustalla on myös kunnan toimintaa ohjaavia lakeja kuten vanhuspalvelulaki ja laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Vuonna 2019 voimaan tulleessa uudessa kulttuuritoimintalaissa painotetaan asioita, joita kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa esitetään käyttöön otettavaksi.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteena on ohjata kaupungin kulttuuripalvelujen ja hyvinvointipalvelujen toimintaa. Se on voimassa vuoteen 2026 saakka, ja kehittyy toiminnan edetessä. Oulussa suunnitelma haluttiin kohdentaa kattavasti koskemaan eri väestöryhmiä. Työikäisten lisäksi suunnitelmassa nähdään omina kohderyhminään lapset, nuoret ja perheet, ikäihmiset sekä erityistä tukea tarvitsevat.

Suunnitelmaan voi tutustua Kulttuurihyvinvointisuunnitelma-sivulla >>

Suunnitelman vastuuhenkilöt eri palvelualueilta:
Jaana Potkonen, vastaava tuottaja, Kulttuuripalvelut, toimikunnan puheenjohtaja
Arja Huotari, kulttuuripalvelupäällikkö, Kulttuuripalvelut
Merja Halonen, palvelupäällikkö, Erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelut
Maria Vahtola, palvelupäällikkö, Ikäihmisten hyvinvointi Hiirosenkodin ympärivuorokautiset palvelut
Susanna Lähde, palvelupäällikkö, Kaakkurin hyvinvointikeskus Kulttuurihyvinvoinnin kehittämisryhmä eli Kulta-tiimi

Takaisin


Kulttuuritalo Valve
Käyntiosoite
Hallituskatu 7
90100 Oulu
Valveen lippumyymälä
Puh. 08 5584 7575
Virastomestarit
Puh. 044 703 7501