Koristekuva: kädet tarttuvat vanhuksen käsiin.

Kulttuurihyvinvointi

Taide ja kulttuuri paitsi tarjoavat elämyksiä ja uudenlaisia näkökulmia myös edistävät terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta. Kulttuurihyvinvoinnin palveluiden tehtävänä on lisätä tietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista sekä kehittää palvelujen saavutettavuutta.

Kulttuurihyvinvoinnin vastuuhenkilö kulttuuritalo Valveella on vastaava tuottaja Jaana Potkonen (linkki avautuu yhteystietoihin).

Kulttuurista hyvinvointia – yhteistyössä

Kulttuurihyvinvoinnin osalta tehdään tiivistä yhteistyötä kulttuuri- ja hyvinvointitoimijoiden sekä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Toiminta tuottaa räätälöityjä palveluita erilaisille asiakasryhmille ja on mukana viemässä taidetta ja kulttuuria muun muassa hoivakoteihin sekä sosiaali- ja terveyshuollon yksiköihin. Näin tavoitetaan myös sellaisia kohderyhmiä, joiden olisi muuten haastavaa osallistua kulttuuritoimintaan – joko fyysisten rajoitteiden tai taloudellisten tai sosiaalisten esteiden vuoksi.

Kulttuurihyvinvointitoiminnalla on terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tavoitteita ja vaikutuksia. Osa-alueita ovat esimerkiksi kulttuurinen vanhustyö sekä osallistava ja soveltava taide. Keskeistä toimintaa Oulussa ovat mm. Kaikukortti (linkki avautuu uuteen välilehteen), Ikäihmisten kulttuurikummit sekä Taideneuvola.

13.10.2020
Eero Österbergin näyttely esillä Galleria Oskari Jauhiaisessa
13.10.2020 Eero Österbergin näyttely esillä Galleria Oskari Jauhiaisessa
08.10.2020
Koulujen elokuvaviikkoa vietti yli 180 000 lasta ja nuorta ympäri Suomen!
08.10.2020 Koulujen elokuvaviikkoa vietti yli 180 000 lasta ja nuorta ympäri Suomen!
05.10.2020
Luova luokka -seminaari järjestetään 19.11. – teemana mis- ja disinformaatio
05.10.2020 Luova luokka -seminaari järjestetään 19.11. – teemana mis- ja disinformaatio
02.10.2020
Health to Organic Konstila avataan kulttuuritalo Valveen sydämessä tiistaina 6.10.
02.10.2020 Health to Organic Konstila avataan kulttuuritalo Valveen sydämessä tiistaina 6.10.