Taide- ja kulttuuriavustukset

Oulun kaupunki edistää ja mahdollistaa taiteen tekemistä ja kulttuurityötä taide- ja kulttuuriavustuksilla. Yksittäisiä taiteen ammattilaisia, kulttuurijärjestöjen toimintaa, kulttuuritapahtumia ja paikallisuutta tuetaan vuosittain yhteensä noin miljoonalla eurolla. Avustuspäätökset tekee kulttuurijohtaja ja valmistelusta vastaa kulttuuripalvelupäällikkö. Yleisten kulttuuripalveluiden edustajat sekä eri taiteenalojen asiantuntijat toimivat asiantuntijoina avustusten ja apurahojen valmistelussa. 

Ajankohtaiset tiedot taide- ja kulttuuriavustuksista sekä niiden hakemisesta löydät Oulun kaupungin sivuilta.