Siirry sisältöön

Oulun kaupungin kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2021–2026

Oulun kaupungin kulttuurihyvinvointisuunnitelma on julkaistu kesäkuussa 2021. Kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­telman tavoitteena on hyvinvointia lisäävän taide- ja kulttuu­ri­toi­minnan saaminen osaksi kaupungin palveluja.

Avaa tästä näytöltä selattava Kulttuurihyvinvointisuunnitelma (.pdf) >>
Avaa tästä A4-kokoon printattava Kulttuurihyvinvointisuunnitelma (.pdf) >>

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman on tarkoitus ohjata kaupungin kulttuuripalvelujen ja hyvinvointipalvelujen toimintaa. Se on voimassa vuoteen 2026 saakka, ja kehittyy toiminnan edetessä. Oulussa suunnitelma haluttiin kohdentaa kattavasti koskemaan eri väestöryhmiä: työikäisten lisäksi suunnitelmassa nähdään omina kohderyhminään lapset, nuoret ja perheet, ikäihmiset sekä erityistä tukea tarvitsevat.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma täydentää monia kaupungin asiakirjoja, kuten sivistysohjelmaa ja kulttuuristrategiaa. Sen taustalla on myös kunnan toimintaa ohjaavia lakeja kuten vanhuspalvelulaki ja laki kuntien kulttuuritoiminnasta. 

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman vastuuhenkilöt eri palvelualueilta:
Jaana Potkonen, vastaava tuottaja, Kulttuuripalvelut, toimikunnan puheenjohtaja sekä Oulun kaupungin kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija
Johanna Tuukkanen, kulttuuripalvelupäällikkö, Kulttuuripalvelut
Merja Halonen, palvelupäällikkö, Erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelut
Maria Vahtola, palvelupäällikkö, Ikäihmisten hyvinvointi Hiirosenkodin ympärivuorokautiset palvelut
Susanna Lähde, palvelupäällikkö, Kaakkurin hyvinvointikeskus Kulttuurihyvinvoinnin kehittämisryhmä eli Kulta-tiimi

Kulttuuritalo Valve
Käyntiosoite
Hallituskatu 7
90100 Oulu
Valveen lippumyymälä
Puh. 08 5584 7575
Virastomestarit
Puh. 044 703 7501