Yhteistyöverkostot

Kulttuurihyvinvoinnissa tehdään tiivistä yhteistyötä niin alueellisten kuin valtakunnallistenkin toimijoiden ja verkostojen kanssa. 

Taikusydän

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän valtakunnallinen yhteispiste. Taikusydän kokoaa yhteen hyvät toimintamallit, tutkimus- ja hanketiedon, kytkee ammattilaiset toisiinsa ja koordinoi taiteen ja kulttuurin hyvinvoinninvaikutusten laajaa kenttää.

Taikusydämen www-sivut (linkki avautuu uuteen välilehteen)
Taikusydän julkaisee kattavaa kulttuurihyvinvoinnin uutiskirjettä

POPkulta

Pohjois-pohjanmaan Kulttuurihyvinvoinnin alueverkosto POPkulta on yksi Taikusydämen alueverkoistoista. Verkosto kehittää ja levittää ratkaisuja, joilla taiteen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita. Verkostoa koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liiton aluesuunnittelija Auli Suorsa.

Tietoa POPkulta-verkostosta Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla (linkki avautuu uuteen välilehteen)

AILI-verkosto

Oulun kaupunki on jäsenenä kuntatoimijoiden muodostamassa valtakunnallisessa Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön AILI-verkostossa. Verkosto pyrkii edistämään ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä taide- ja kulttuuritoiminnan keinoin sekä kehittämään ikääntyneille tarjolla olevia palveluita.

Verkoston kehitystoiminnan painopisteinä ovat kulttuurisen seniori- ja vanhustyön hallintomallien- ja muotojen kehitystyö, kulttuuritoimintaan liittyvä kirjaaminen ja toiminnan vaikutusten arviointi, kulttuurin ammattilaisten ja asiantuntijoiden rooli vanhustyössä sekä kulttuuriin liittyvä vapaaehtoistoiminta.

Verkoston toiminnassa ovat tällä hetkellä mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Pukkila, Turku, Tampere, Kouvola, Seinäjoki, Jyväskylä, Vaasa, Kuopio, Oulu sekä Rovaniemi. Jokaisesta kunnasta verkoston toimintaan on nimetty edustajat hyvinvointipalveluista ja kulttuuripalveluista. Oulun vastuuhenkilöt verkostossa ovat vastaava tuottaja Jaana Potkonen ja asiantuntija Maria Vahtola hyvinvointipalveluista.

AILI-verkosto Facebookissa (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kulttuuriosuuskunta ILME

ILME on yhteisötaiteeseen ja soveltavaan taiteeseen erikoistunut kulttuuriosuuskunta Oulussa. Kulttuuriosuuskunta ILME toimii soveltavan taiteen tuotantokeskuksena, osaamiskeskittymänä ja sisällön tuottajana Pohjois-Pohjanmaan alueella. Osuuskunta on yksi Oulun kaupungin sopimuskumppaneista.

Yhteisiä tuotantoja yleisten kulttuuripalveluiden kanssa ovat mm. vuosittainen kahdenkeskisen taiteen KEHÄ-festivaali sekä Elävä kuolema -hanke jossa taidetta viedään Oulun kaupunginsairaalan saattohoito-osastolle.

Kulttuuriosuuskunta ILMEen www-sivut (linkki avautuu uuteen välilehteen)