Siirry sisältöön

Yhteistyöverkostot

Kulttuurihyvinvointiala vaatii kehittyäkseen poikkihallinnollista ja monitoimijaista yhteistyötä sekä laajaa verkostoitumista. Tämä todentuu valtakunnallisissa toimijaverkostoissa, joille on tunnusomaista halu kehittää toimintaa yhdessä sekä jakaa osaamista ja hyviä käytäntöjä, avoimesti toisia tukien.

Myös Oulussa tehdään kulttuurihyvinvoinnin osalta tiivistä yhteistyötä niin alueellisten kuin valtakunnallistenkin toimijoiden ja verkostojen kanssa. 

Taikusydän

Taikusydän on valtakunnallinen kulttuurihyvinvoinnin kehittämisen yhteyspiste, jolla on 13 maakunnallista verkostoa Suomessa. Taikusydän kokoaa yhteen hyvät toimintamallit, tutkimus- ja hanketiedon, kytkee ammattilaiset toisiinsa ja koordinoi taiteen ja kulttuurin hyvinvoinninvaikutusten laajaa kenttää. Oulun kaupunki toimii aktiivisena jäsenä Taikusydämen verkostossa sekä Pohjois-Pohjanmaan kulttuurisen hyvinvoinnin kehittämisen verkostossa.

Taikusydämen www-sivut (linkki avautuu uuteen välilehteen)
Taikusydän julkaisee kattavaa kulttuurihyvinvoinnin uutiskirjettä

POPkulta

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin alueverkosto POPkulta on yksi Taikusydämen alueverkostoista. Verkosto kehittää ja levittää ratkaisuja, joilla taiteen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita. Verkostoa koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liiton aluesuunnittelija Auli Suorsa.

Tietoa POPkulta-verkostosta Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla (linkki avautuu uuteen välilehteen)

AILI-verkosto

Oulun kaupunki on jäsenenä kuntatoimijoiden muodostamassa valtakunnallisessa Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön AILI-verkostossa. Verkosto pyrkii edistämään ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä taide- ja kulttuuritoiminnan keinoin sekä kehittämään ikääntyneille tarjolla olevia palveluita.

AILIn supervoima on poikkihallinnollinen yhteistyö; jokaisesta kunnasta verkoston toimintaan on nimetty edustajat hyvinvointipalveluista ja kulttuuripalveluista. Verkoston toiminnan painopisteinä ovat kulttuurisen seniori- ja vanhustyön hallintomallien- ja muotojen kehitystyö, kulttuuritoimintaan liittyvä kirjaaminen ja toiminnan vaikutusten arviointi, kulttuurin ammattilaisten ja asiantuntijoiden rooli vanhustyössä sekä kulttuuriin liittyvä vapaaehtoistoiminta.

Verkoston toiminnassa ovat tällä hetkellä mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Pukkila, Turku, Tampere, Kouvola, Seinäjoki, Jyväskylä, Vaasa, Kuopio, Oulu sekä Rovaniemi. Oulun vastuuhenkilöt verkostossa ovat vastaava tuottaja Jaana Potkonen yleisistä kulttuuripalveluista sekä asiantuntija Maria Vahtola hyvinvointipalveluista.

AILI-verkoston www-sivut (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kulttuuriosuuskunta ILME

ILME on yhteisötaiteeseen ja soveltavaan taiteeseen erikoistunut kulttuuriosuuskunta Oulussa. Kulttuuriosuuskunta ILME toimii soveltavan taiteen tuotantokeskuksena, osaamiskeskittymänä ja sisällön tuottajana Pohjois-Pohjanmaan alueella. Osuuskunta on yksi Oulun kaupungin sopimuskumppaneista.

Yhteisiä tuotantoja yleisten kulttuuripalveluiden kanssa ovat mm. vuosittainen kahdenkeskisen taiteen Kehä-festivaali ja vuonna 2023 käynnistynyt ikäihmisten Taideklubi-toiminta.

Kulttuuriosuuskunta ILMEen www-sivut (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kulttuuritalo Valve
Käyntiosoite
Hallituskatu 7
90100 Oulu
Valveen lippumyymälä
Puh. 08 5584 7575
Virastomestarit
Puh. 044 703 7501