Siirry sisältöön

Tietoa kulttuurihyvinvoinnista

Kulttuurihyvinvointi on käsitteenä uusi ja ilmiönä laaja; käsitteen sisältö muovautuu ilmiön kehittyessä. Kulttuurihyvinvointitoimiala käsittää koko sen toiminnan, kehittämisen, koulutuksen ja tutkimuksen kentän, jossa rakennetaan ja sovelletaan eri taiteenalojen sekä terveys- ja hyvinvointialojen yhteistyötä. Ytimessä on koettu hyvinvointi ja hyvä elämä, jossa kulttuuri ja taide ovat läsnä. 

Kulttuuriset oikeudet kuuluvat kaikille: jokaiselle kuuluu oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti. Tämä tavoite korostuu uudistetussa, keväällä 2019 voimaan astuneessa kuntien kulttuuritoimintaa ohjaavassa kulttuurilaissa.

Tälle sivulle olemme koonneet linkkejä, joiden kautta on mahdollista tutustua kulttuurihvyinvoinnin toimialaan sekä työn taustalla vaikuttaviin selvityksiin. Linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Kulttuuritalo Valve
Käyntiosoite
Hallituskatu 7
90100 Oulu
Valveen lippumyymälä
Puh. 08 5584 7575
Virastomestarit
Puh. 044 703 7501