Siirry sisältöön
09.04.2021

Kulttuurihyvinvoinnin suunnitelma yhteistyön juurruttajana

Lue lisää keväällä 2021 julkaistavasta kulttuurihyvinvointisuunnitelmasta Valveen toimintakertomuksen jutusta.

Artikkeli on osa kulttuuritalo Valveen toimintakertomusta 2020, joka julkaistiin 8.4.2021.
Tutustu toimintakertomukseen >>

Vuonna 2020 kulttuurihyvinvoinnin palveluissa työskenneltiin erityisesti kulttuurihyvinvointisuunnitelman parissa. Keväällä 2021 julkaistavan suunnitelman tavoitteena on hyvinvointia lisäävän taide- ja kulttuuritoiminnan saaminen osaksi kaupungin palveluja.

– Kulttuurihyvinvointityö on kokonaisuudessaan uutta, ja verkostot ovat toiminnassa keskeisiä. Niiden kautta olen valtakunnallisesti päässyt näkemään, mitä muualla Suomessa tehdään. Asioiden valmistelussa taas ovat mukana paikalliset verkostomme, kulttuurihyvinvoinnin vastaava tuottaja Jaana Potkonen kertoo.

Oulussa asiaa on strategisella tasolla vienyt eteenpäin etenkin kulttuuritalo Valveen johtaja ja kulttuuripalvelupäällikkö Arja Huotari. Loppuvuodesta 2019 Oulun kaupunginhallitus hyväksyi taidetta ja kulttuuria edistävät keinot asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen painopisteeksi.

– Silloin myös päätettiin, että Ouluun laaditaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma, jonka avulla näitä väestön terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä keinoja otetaan käyttöön, Potkonen kuvaa.

Täydentyvä ja ohjaava asiakirja

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma täydentää monia kaupungin asiakirjoja, kuten sivistysohjelmaa ja kulttuuristrategiaa. Sen taustalla on myös kunnan toimintaa ohjaavia lakeja kuten vanhuspalvelulaki ja laki kuntien kulttuuritoiminnasta. – Vuonna 2019 voimaan tulleessa uudessa kulttuuritoimintalaissa painotetaan asioita, joita kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa esitetään käyttöön otettavaksi.

– Kunnalliset kulttuurihyvinvointisuunnitelmat ovat Suomessa uusia, minkä vuoksi sen laatimiseen ei ollut olemassa valmista mallia. Pohdintaa käytiin muun muassa työryhmän kokoonpanon osalta, ja jo prosessi
itsessään on avannut keskustelua eri suuntiin ja kehittänyt yhteistyötä hyvin paljon, Potkonen kertoo.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteena on ohjata kaupungin kulttuuripalvelujen ja hyvinvointipalvelujen toimintaa. Se on voimassa vuoteen 2026 saakka, ja kehittyy toiminnan edetessä.

Katseet samaan suuntaan

Oulussa suunnitelma haluttiin kohdentaa kattavasti koskemaan eri väestöryhmiä. Työikäisten lisäksi suunnitelmassa nähdään omina kohderyhminään lapset, nuoret ja perheet, ikäihmiset sekä erityistä tukea tarvitsevat. Suunnitelmassa esitetään käytännön toimenpide-ehdotuksia ja toiminnan mittareita taulukkomuodossa. Lisäksi esitetään lyhyesti suunnitelman täytäntöönpanoehdotus sekä vaadittavia toimenpiteitä toiminnan juurruttamiseksi.

Näiden toteuttaminen edellyttää monialaista, poikkihallinnollista yhteistyötä niin hallinnon, suunnittelun kuin käytännön toteutuksenkin tasolla.

– On tärkeää löytää yhdyspintoja ja yhteiset tavoitteet. Tähän liittyy myös se, että tunnistamme jo olemassa olevat resurssit sekä osaamisen ja pyrimme hyödyntämään niitä, Potkonen kuvaa.

Suunnitelmaan voi tutustua Kulttuurihyvinvointisuunnitelma-sivulla >>

Kuva: Helena Kaikkonen
Kuvassa taiteilija Anni Arffmanin Mielikuvitusmatka-näyttelyä, joka oli syksyllä 2020 esillä Haukiputaan neuvolan odotusaulassa.

Takaisin


Lisää ajankohtaisia uutisia

Kulttuuritalo Valve
Käyntiosoite
Hallituskatu 7
90100 Oulu
Valveen lippumyymälä
Puh. 08 5584 7575
Virastomestarit
Puh. 044 703 7501