Siirry sisältöön
23.06.2020

Koronaepidemia toi haasteita Oulun kulttuuritoimijoiden kevääseen

Oulun kaupungin kulttuuripalvelut toteutti toukokuussa kyselyn koronaepidemian vaikutuksista kulttuuritoimijoiden työskentelymahdollisuuksiin. Kysely suunnattiin Oulun kaupungin kulttuuriavustuksia vuonna 2020 saaneille toimijoille, taitelijoille ja tapahtumien järjestäjille. Vastaajia oli yhteensä 59, joista 47 % oli taitelijoita, 32 % kulttuurialan yhdistyksiä ja loput esimerkiksi työryhmiä. 

Kyselystä ilmenee, että koronaepidemiaan liittyvillä rajoituksilla on ollut suuri vaikutus vastaajien toimintaan, ja yli 80 %:lla toiminta on keskeytynyt kokonaan tai osittain. Tapahtumien, festivaalien ja esitystoiminnan aikataulut ovat muuttuneet, minkä myötä toimintaa on jouduttu siirtämään tai jopa kokonaan perumaan. Myös yhdistysten tuottamaa harrastustoimintaa (esim. kuorot) on peruttu. Kouluihin, päiväkoteihin ja hoivalaitoksiin suunniteltuja vierailuja ei voinut kevään aikana järjestää, ja niihin myönnettyjä avustuksia pyritään käyttämään samaan tarkoitukseen myöhemmin.

Epävarmuutta ja uusia suunnitelmia 

Peruutukset ja uudelleen organisoiminen ovat olleet työläitä, ja tilanne kokonaisuudessaan on tuonut epävarmuutta yhdistysten ja taiteen ammattilaisten toimintaan.

Monet kulttuuriavustusten saajat ovat kuitenkin kevään aikana kehittäneet virtuaalisia esityksiä ja tekemistä korvaamaan peruuntuneita tapahtumia ja toimintaa: verkossa on julkaistu aktiivisesti esimerkiksi striimejä ja teostaltiointeja. Virtuaalista kulttuurisisältöä on tuotettu osin juuri kulttuuriavustusten turvin.

Monet toimijat ovat olleet tilanteessa, jossa taloudellisia menetyksiä on tullut, kun tapahtuman järjestämisestä on ehtinyt tulla kuluja mutta lipputulot ovat jääneet saamatta. Kaupungin kulttuuriavustukset ovat kyselyn mukaan tuoneet perusturvaa toiminnan jatkumiseen ja sen suunnitteluun sekä taiteen ammattilaisten työskentelyyn.

Oulun kaupungin kulttuuripalvelut on jatkanut vuoden 2020 avustusten käyttöaikaa vuoden 2021 kesäkuulle saakka, ja myönnettyjen avustusten käyttöperiaatteisiin on lisätty joustavuutta. Kyselyyn vastanneet kertovat, että kulttuuriavustukset on mahdollista käyttää alkuperäiseen tai lähellä sitä olevaan tarkoitukseen jatketulla käyttöajalla.

Kyselyssä tiedusteltiin myös kehitysehdotuksia yhteistyöhön Oulun kaupungin kanssa. Vastauksissa nousi esille muun muassa toive tiloista, jotka olisivat taiteen ja kulttuurin käytössä ja mahdollistaisivat myös vuorovaikutuksen ja kohtaamisen kaupunkilaisten kanssa. Kaupungilta toivottaisiin lisäksi tukea oululaisen taiteen esiin nostamiseen ja siitä viestimiseen, samoin kulttuuritoimijoiden välisen yhteydenpidon ja yhteistyön kehittämiseen.

– Kysely antoi meille paljon arvokasta tietoa toimijoiden tilanteesta ja myös toiveista kulttuuripalveluiden suuntaan. Jatkamme näiden edistämistä yhteistyössä toimijoiden kanssa, kun turvallisuusohjeistukset taas sallivat kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan jatkumisen, kulttuuritalo Valveen johtaja ja kulttuuripalvelupäällikkö Arja Huotari kertoo.

Takaisin


Kulttuuritalo Valve
Käyntiosoite
Hallituskatu 7
90100 Oulu
Valveen lippumyymälä
Puh. 08 5584 7575
Virastomestarit
Puh. 044 703 7501