Kulttuurista hyvinvointia

Taide ja kulttuuri paitsi tarjoavat elämyksiä ja uudenlaisia näkökulmia myös edistävät terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta. Kulttuurin hyvinvointipalveluiden tehtävänä on lisätä tietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista sekä kehittää palvelujen saavutettavuutta. Toiminta on osa Oulun yleisiä kulttuuripalveluja.

Kulttuurin hyvinvointipalvelut tekee yhteistyötä muun muassa kulttuuri- ja hyvinvointitoimijoiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Tuotettavat palvelut räätälöidään asiakkaiden ja kohderyhmien tarpeen mukaan, ja niillä on terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tavoitteita ja vaikutuksia. Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kautta taidetta ja kulttuuria viedään osaksi sosiaali- ja terveyshuoltoa. Näin pyritään tavoittamaan myös heidät, joiden on fyysisten rajoitteiden tai taloudellisten tai sosiaalisten esteiden vuoksi haastavaa osallistua kulttuuritoimintaan.

Kulttuurin hyvinvointipalveluiden osa-alueita ovat esimerkiksi kulttuurinen vanhustyö sekä osallistava ja soveltava taide. Keskeistä toimintaa Oulussa ovat mm. Kaikukortti, Ikäihmisten kulttuurikummit sekä Taideneuvola.

Kulttuurin hyvinvointipalveluiden vastuuhenkilö kulttuuritalo Valveella on vastaava tuottaja Jaana Potkonen.

Yhteystiedot:
Jaana Potkonen
p. 040 555 0063
jaana.potkonen(at)ouka.fi