Taideneuvola

Taideneuvolan musiikkiliikunta- ja satuhierontatunneilla tutustutaan leikinomaisessa muodossa tanssin ja liikkeen maailmaan. Ryhmiin ohjaudutaan oman neuvolan kautta – lisätietoja saat neuvolastasi. Toiminta on tällä hetkellä suunnattu Tuiran ja Myllyojan neuvoloiden asiakkaille.

Kiireettömyys, vapaaehtoinen osallistuminen tehtäviin asioihin ja keskusteluihin sekä hyväksyvä läsnäolo ovat ryhmän kantava voima. Ryhmäkerroilla tehtävät harjoitukset perustuvat sensorisen integraation teoriaan sekä tanssi- ja liiketerapian menetelmiin. Jokaisen kerran alussa vanhemmat saavat tietoa mm. aistitoimintojen merkityksestä lapsen kehitykseen, olemiseen sekä oppimiseen käsillä olevan teeman mukaan. Teemoja voivat olla esimerkiksi tasapaino- ja liikeaisti, tuntoaisti, kuuloaisti, tunteet jne.

Ryhmien tarkoituksena on tarjota osallistuville perheille mielekästä tekemistä yhdessä muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa, tukea vanhemman ja lapsen varhaista vuorovaikutusta, antaa tietoa ja vertaistukea sekä toimia voimaannuttavana tekijänä vauvaperheen arjessa.

Taideneuvolaryhmän ohjaajina toimivat toimintaterapeutti, tanssi- ja liiketerapeutti Katja Nikkanen työparinaan kyseisen ryhmän neuvolan terveydenhoitaja, joka vastaa tarvittaessa vauvan hoitoon yms. liittyviin kysymyksiin.

 

<< Palaa takaisin Kulttuurihyvinvointi – Toiminta ja ryhmät