Siirry sisältöön

Lukemisen supervoimaa

Lukemisen supervoimaa -hankkeen päätavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lukemaan ja tukea heidän lukutaitonsa kehittymistä.

Lukemisen supervoimmaa -hankkeessa on kaksi toimintalinjaa: Päätavoitteena on rakentaa Oulu 2026 -kulttuuripääkaupungin toiminta-alueelle elävä lukutaitoverkosto, joka laatii alueen kunnille yhteisen lukutaitostrategian ja toimintasuunnitelman sen toteuttamiseksi. Hankkeen toisena tavoitteena on levittää Lukulumoa ja kirjavimmaa -hankkeen (OKM 2020–2022) aikana luotu, lukemaan innostava pedagogiikka kaikkiin hankkeen kuntiin. Sanataideopettajat kouluttavat kuntien alkuopettajia, tuovat elämyksellistä kirjallisuuspedagogiikkaa alkuopetusikäisille lapsille ja demonstroivat samalla toimintamallia luokkien omille opettajille.

Lukemisen supervoimaa -hanketta koordinoidaan Oulun lastenkulttuurikeskuksesta. Vastuuhenkilöinä hankkeessa toimivat lastenkulttuuripäällikkö Katri Tenetz sekä sanataiteen vastuuopettajat, taiteelliset johtajat Anna Anttonen ja Kati Inkala. Lisäksi hankkeessa työskentelevät sanataideopettajat Anna-Leena Jurkkala ja Ainokaisa Veteläinen sekä koordinaattori Tiina Paaso. (Linkit avautuvat yhteystietoihin.) Hanke on Opetushallituksen Lukuliikkeen rahoittama.

Lukutaitotiimi

Lukutaitotiimi kokoaa yhteen alueen lukutaitoammattilaiset ja tiivistää kuntien välistä lukutaitoyhteistyötä. Yhteistyön avulla tunnistetaan alueen kuntien erilaiset tarpeet, kunkin kunnan erityisosaaminen ja toisaalta myös kehityskohteet lukutaidon tukemisessa.

Vuonna 2023 tiimityö käynnistetään viiden kunnan verkostona. Oulun lisäksi mukana ovat Ii, Liminka, Tyrnävä ja Raahe. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada asteittain mukaan kaikki kulttuuripääkaupunkivuoden toteuttamiseen sitoutuneet kunnat pohjoisessa Suomessa.

Lukutaitotiimi mahdollistaa osaamisen jakamista sekä yhteiskehittämistä. Verkosto tapaa säännöllisesti, ja hankkeen aikana järjestetään myös kohtaamisia sekä toisilta oppimisen paikkoja kaikissa verkoston kunnissa. Lisäksi lukutaitotiimille järjestetään vierailu edistyksellistä lukutaitotyötä tekevään kansalliseen ja kansainväliseen kohteeseen.

Sanataidetta kuntaverkostossa

Syksyllä 2023 hankkeen sanataideopettajat Ainokaisa Veteläinen ja Anna-Leena Jurkkala jalkautuvat kumppanikuntien alkuopetusluokkiin. Sanataideopettaja tuo kirjallisuuslähtöisen sanataidekasvatuksen sisällöt osaksi lasten arkea koulupäivän aikana. Luokan oma opettaja osallistuu toimintaan: tavoitteena on yhteistyössä sanataideopettajien kanssa vahvistaa sekä löytää uusia kirjallisuus- ja sanataidepedagogisia työtapoja, jotka sopivat koulun ja oman luokan toimintakulttuuriin. Jokaisessa verkostoon kuuluvassa kunnassa järjestetään lisäksi koulutusiltapäivä alkuopettajille sekä kirjastoammattilaisille. Koulutus sisältää myös paikallisen kirjaston puheenvuoron.

Toiminta innostaa lapsia lukemaan, kouluttaa alkuopettajia kirjallisuuskasvattajiksi sekä luo kouluihin monipuolista ja osallistavaa lukutaidon kulttuuria. Näin yhä useampi lapsi saa kokea lukemisen ja sanataiteen iloa osana tavallista arkeaan koulussa.

Kulttuuritalo Valve
Käyntiosoite
Hallituskatu 7
90100 Oulu
Valveen lippumyymälä
Puh. 08 5584 7575
Virastomestarit
Puh. 044 703 7501