Merja Männikkö
 
Ensimmäinen kosketukseni hyvinvointiympäristöihin tapahtui Caritas – Kodissa keväällä 2008. Tällöin ohjasin musiikillista muistelua vanhusryhmälle. Työskentelyni pohjautui musiikkiterapiaopintoihini.
Kokemus oli niin hyvä, että seuraavana vuonna sai alkunsa musiikillinen ja tanssillinen muistelu yhdessä Henna Hanhinevan kanssa. Saimme Kulttuuripesulan työntekijöinä toteuttaa Merikosken hoivien kolmessa hoivakodissa kolme muistelukokonaisuutta vuosina 2010 - 2011.
 
Toinen tärkeä laitoskontaktini on ollut Tahkokankaan palvelukeskus, jossa olen saanut kolmeen otteeseen ohjata esteetöntä tanssia ja valmistaa osallistujien kanssa esityksen juhliin vuosina 2011 -2012.
 
Olen toiminut Muistelupuu –kouluttajana ja innostajana sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Intiön hoivakodissa elokuussa 2012. Tärkeää on ottaa työssä kuin työssä rohkeasti käyttöön oma kulttuurinen osaaminen.
 
Vuosien varrella saamieni hienojen kokemusten myötä olen vakuuttunut siitä, että kulttuurilla on todellakin annettavaa erilaisissa laitosympäristöissä toimiville ihmisille, jotka harvemmin pääsevät osallisiksi taidenautinnoista.
 
Taiteilijat ja kulttuurikuriirit – hankkeessa saan projektikoordinaattorina edistää kulttuurin jalkautumista hyvinvointiympäristöihin uuden Oulun alueella. Koen tekeväni tärkeää ja arvokasta työtä.