Yhteistyöverkostot

Oulun seudun lasten- ja nuortenkulttuuriverkosto

Verkosto on perustettu vuonna 2004. Verkosto toimii osana kulttuuritalo Valvetta, ja sen tavoitteena on

- luoda yhteyksiä eri taide- ja kulttuuritoimijoiden välille,
- koota ja välittää tietoa,
- järjestää työpajoja, kurssitoimintaa ja koulutusta,
- luoda toimintaedellytyksiä,
- järjestää yhteisiä tapaamisia verkoston jäsenten aloitteesta,
- selvittää alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia Oulun seudulla,
- edistää valtakunnallisia kehittämishankkeita,
- lisätä kansainvälisiä kontakteja.

Oletko sinä osa Oulun lastenkulttuuriverkostoa?

Jos toimit lasten- ja nuortenkulttuurin parissa, olet erittäin tervetullut osaksi oulun seudun lasten- ja nuortenkulttuuriverkostoa. Voit pyytää sitä mailitse Valveen lastenkulttuurin toimistolta.

Mitä hyötyä verkostoon kuulumisesta on?

Verkostoon kuuluminen on vapaaehtoista. Tarkoituksemme on tehostaa toimintaa seuraavilla tavoilla:

- Voit liittyä verkoston sähköpostilistalle. Sähköpostin jakeluluettelon tavoitteena on verkoston sisäisen tiedottamisen parantaminen: kuka tekee, mitä, milloin, missä, kenelle ja miksi.

- Toteutamme taidekasvatustyöpajoja ja -projekteja yhteistyössä eri toimijoiden ja verkoston jäsenten kanssa.

 


Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten yhdistys, joka vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto toimii jäsentensä yhteistyöelimenä, hallinnoi hankkeita ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto  perustettiin keväällä 2015 Espoossa. Perustajajäseninä oli neljätoista lastenkulttuurikeskusta eri puolilta maata. Liiton taustalla on vuonna 2003 alkanut lastenkulttuurikeskusten verkostomainen yhteistyö, joka käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön perustaessa Taikalamppu-verkoston.

Kulttuuritalo Valve on yksi Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton  perustajajäsenistä.

Laadukkaan lastenkulttuurin määrän kasvattamiseksi ja sen arvostuksen lisäämiseksi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto käynnistää ja koordinoi valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja hankkeita, joihin sen jäsenet voivat osallistua. Keskeisenä tavoitteena on tasa-arvoisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan kehittäminen kaikkialle maahan.

Liitto edistää lastenkulttuuritoimijoiden verkostoitumista järjestämällä vuosittain Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin ja lastenkulttuurikeskusten verkostoitumispäiviä.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet:

 • Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry
 • Espoon kaupunki
 • Föreningen Luckan rf
 • Helsingin kaupunki
 • Hämeenlinnan kaupunki
 • Jyväskylän kaupunki
 • Kemin kaupunki
 • Kotkan kaupunki
 • Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry
 • Lahden kaupunki
 • Lappeenrannan kaupunki
 • Lasten ja nuorten taidekeskusten säätiö
 • Lilla Villanin ystävät ry, Lilla Villans vänner rf
 • Oulun kaupunki
 • Pohjanmaan liitto
 • Porin kaupunki
 • Rovaniemen kaupunki
 • Seinäjoen kaupunki
 • Tampereen kaupunki
 • Tanssiteatteri Hurjaruuthin Kannatus ry
 • Vantaan kaupunki
 • Varkauden kaupunki

 


Kulttuuriopettajien verkosto

Kulttuuriopettajien verkosto on perustettu vuonna 1999 ja siihen kuuluu vähintään yksi opettaja jokaisesta koulusta. Kulttuuriopettajan tehtävänä on mm. kulttuuripalveluista tiedottaminen, kulttuuriopetussuunnitelman valmistelu sekä ajankohtaisen kulttuuri-opetuksen suunnittelu kouluissa. Valveen lastenkulttuuri toimittaa opettajien tueksi Kulttuurikiikari -lasten ja nuorten tapahtumakalenterin puolen vuoden välein.

Kulttuuriopettajien ja kulttuuritoimijoiden yhdyslinkkinä on toiminut vuodesta 1988 lähtien opetustoimen kulttuuriyhdysopettaja. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa Satu Jehkonen. Hänellä on käytössään 12 viikkotyötuntia kulttuuriin liittyvien asioiden hoitamiseen. Hänen tehtävinään on

 • toimia yhdyslinkkinä Oulun opetustoimen alaisten koulujen ja Oulun kaupungin kulttuurilaitosten sekä muiden kulttuuritoimijoiden välillä,
 • tiedottaa tarjolla olevista kulttuuritapahtumista, työpajoista, näyttelyistä, esiintyjistä ja esityksistä kouluille,
 • tarjota kouluille joko täysin ilmaisia tai huokeahintaisia kulttuurielämyksiä,
 • käsitellä kulttuurikyytihakemukset (10 000 euroa vuodessa)
 • olla tukena ja apuna koulujen kulttuuritoiminnassa.

Kulttuuriyhdysopettajana toimii Satu Jehkonen. Hänet tavoittaa parhaiten mailitse: etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Kulttuuriopettajille järjestetään vuosittain 2 tilaisuutta, missä esitellään lukuvuoden kulttuuritarjontaa ja -projekteja.

Lisää kulttuuriopetuksesta Oulussa löytyy Oulun koulujen kulttuuriopetuksen OKKO-oppaasta.


Varhaiskasvatuksen kulttuurivastaavien verkosto

Jokaisessa Oulun kaupungin päiväkodissa on nimetty kulttuurivastaava, joilla on oma kulttuurivastaavien sähköpostijakelulista.

Vastaavan tehtävänä on ylläpitää keskustelua ja kannustaa ja motivoida henkilökuntaa kulttuurikasvatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Hän seuraa oululaista kulttuuritarjontaa ja osallistuu Kulttuurikapsäkin ja lastenkulttuuritiimin järjestämiin tiedotustilaisuuksiin ja koulutuksiin. Vastaava laatii yhdessä muun henkilökunnan kanssa kulttuurikasvatuksen johdonmukaisen suunnitelman omalle päiväkodilleen ja seuraa sen toteutumista. Hän välittää päiväkodin henkilökunnan toiveita Kultuurikapsäkkiläisille ja toimii yksikön kulttuuria koskevien viestien ja tiedotteiden välittäjänä.

 

Lisätietoa Oulun kaupungin Alaköökin verkkosivilta...