Vireästi Valveella

Kulttuuritalo Valveen rooli lasten ja nuorten taidekasvatuksen kehittäjänä ja monipuolistajana kohdistuu lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastuksiin. Toiminta nivoutuu myös koulujen kulttuuriopetukseen ja päiväkotien varhaiskasvatukseen. Tavoitteena on taide- ja kulttuurikasvatuksen saavutettavuuden parantaminen sekä sisältöjen ja menetelmien monipuolistaminen. Lue lisää toiminnasta Valveen elokuvakoulun, Valveen sanataidekoulun sekä Konstilan sivuilta.

Kulttuuritalo Valve on valtakunnallisen Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen, ja sen myötä taidekasvatuksen kehittämisellä on ja on ollut merkittävä asema Valveen toiminnassa.