Siirry sisältöön

Lisätietoa hankkeesta

Kaupunginosataiteilija-haku

Kaupunginosataiteilija-hanke hakee taiteilijoita ja projektisuunnitelmia koskien jotakin tiettyä Oulun kaupunginosaa. Taiteenlaji on vapaa, kuten myös toteutusmuoto – olennaista on yhteisöllinen näkökulma. 

Taiteilijahaku on jatkuva ja auki niin kauan kuin hankerahoitusta riittää. Ensimmäisen vaiheen projektit on valittu alkuvuonna 2020 tulleista hakemuksista ja viimeiset hankkeen projektit pyritään päättämään vuoden 2021 loppuun mennessä. Vapaamuotoiset ehdotukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen ville-mikko.sikio(at)ouka.fi otsikolla Kaupunginosataiteilija. Ehdotuksen tulisi sisältää kustannusarvio ja aikataulu.

Tietoa taiteilijoille

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun kaupungin rahoittamassa Kaupunginosataiteilija-kokeiluhankkeessa toteutetaan yhteisöllisiä taideprojekteja Oulun kaupunginosissa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 31.12.2021, jonka aikana toteutetaan 5–6 projektia. Yhteensä projektien budjetti on 47 000 euroa, joka koostuu taiteilijoiden palkoista ja tuotantokustannuksista. Kaupunginosataiteilija-haussa haetaan taiteilijoita ja projektisuunnitelmia koskien jotakin tiettyä Oulun kaupunginosaa. Taiteenlaji on vapaa, kuten myös toteutusmuoto. Projektien tavoitteena on yhdistää kulttuuri ja taide osaksi kaupunginosaa ja siksi yhteisöllinen näkökulma toteutukseen on ehdotuksessa olennaista. Oulun kaupunki ja kulttuuripalvelut avustavat taiteilijaa toteutuksessa ja lopullinen toteutusmuoto suunnitellaan taiteilijan ja yleisten kulttuuripalveluiden kesken.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa kehitetään monitoimijaisesti uutta toimintamallia, jossa kulttuuri ja taide kumpuaa yhteisöstä ulospäin sen sijaan, että sitä tuotaisiin yhteisöön ulkoa. Toimintamallissa palkataan alueilla vaikuttavia taiteilijoita kehittämään alueidensa kulttuuri- ja taidetarjontaa. Taiteilijat tunnistavat asuinalueensa kehittämistarpeet luovat yhteisöllisiä ja osallisuutta lisääviä kulttuuriprojekteja ja toimivat linkkinä asukkaiden ja kaupungin kulttuuripalveluiden välillä. Työn sisältö määritellään kaupunginosan tarpeiden ja taiteilijan tavoitteiden kautta ja sen avulla vahvistetaan kaupunginosan identiteettiä ja osallisuutta. Saatu kokemustieto siirretään seuraavaan kaupunginosaan ja seuraaville taiteilijoille.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kaupunginosien asukkaiden osallisuutta sekä vahvistaa taiteen ja kulttuurin roolia yhdistävänä tekijänä asukkaiden ja Oulun kaupungin toimijoiden välillä. Hankkeen toiminnan tarve on todennettu asukkaiden, kulttuuritoimijoiden sekä alueellisten kulttuuripalveluiden kokemustiedon kautta. Luovan ja taiteellisen työn tekemisen edellytyksiä parannetaan kehittämällä malli, jossa taiteilijat osallistuvat kaupunginosien kehittämiseen. Taidelähtöiset projektit ovat taiteilijoidensa ja kaupunginosiensa näköisiä. Hanke toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalain tehtävää, ja vastaa OKM:n kulttuuripolitiikan strategiaan. Hankkeen projekteja hyödynnetään myös osana kulttuurikasvatusta ja ne voivat kohdentua kulttuurihyvinvoinnin alalle.

Hanke toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalain tehtävää

1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä
2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle
3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa
4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen
5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa
6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa
7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Odotettavissa olevat tulokset

  • Alueiden viihtyvyys ja asukkaiden osallisuus kasvavat
  • Monialainen poikkitoiminnallinen yhteistyö toimijoiden kanssa kehittyy ja syntyy uusia yhteistyömalleja a) asukkaiden ja taiteilijoiden välille, b) taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden välille, c) kulttuuritoimijoiden ja Oulun kaupungin eri toimijoiden sekä asukkaiden välille
  • Asukkaiden koettu hyvinvointi  paranee
  • Kulttuurin merkitys alueen yleisenä kehityksen voimana kasvaa ja kulttuuri-ilmastonmuutos kehittyy
  • Kulttuurin  saatavuus ja saavutettavuus lisääntyvät

 

<< Palaa takaisin Kaupunginosataiteilija-hankkeen etusivulle

Kulttuuritalo Valve
Käyntiosoite
Hallituskatu 7
90100 Oulu
Valveen lippumyymälä
Puh. 08 5584 7575
Virastomestarit
Puh. 044 703 7501