Tavoitteet ja painopistealueet

Valveen elokuvakoulun toiminnassa huomioidaan seuraavat tavoitteet:

  1. Kehittää elokuvakasvatuksen malleja ja menetelmiä
  2. Tukea elokuva- ja mediakasvatusta kouluissa
  3. Levittää ja välittää tietoa elokuvakasvatuksesta valtakunnallisesti
  4. Tarjota kerhoja, kursseja, työpajoja ja muita koulutustapahtumia valtakunnallisesti eri kohderyhmille
  5. Parantaa lasten ja nuorten tekemien elokuvien näkyvyyttä

 

 

Toimintaa on eniten paikallisesti, mutta elokuvakoulu on aktiivinen myös alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti.

Valveen elokuvakoulun toiminta jakaantuu seuraavasti:

Koulu- ja päiväkotiyhteistyö
Kouluilla ja päiväkodeilla järjestettävät työpajat
Koulujen elokuvakerhot (Ihmefilmi)

Ohjattu harrastustoiminta

Viikkoryhmät: Elina, Kolina, MegaPikseli, Pikseli, Vilinä 
Kesäleirit

Esitystoiminta

Koulujen elokuvakerhot
Viikkoryhmät
Oskari-kilpasarjat
Oskari-gaala

Erityisryhmät

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt
Kehitysvammaisten henkilöiden mediakasvatus

Koulutuspakettien ja työpajojen myynti
Oppilaitokset
Yhdistykset ja yritykset

Opettajien täydennyskoulutus

Mediataidot-koulutuspaketit, kesäkurssit

Oppimateriaalituotanto

Oppaat, verkkomateriaalit, artikkelit

Pilottiprojektit

Uusien menetelmien testaaminen eri kohderyhmien kanssa

Muu yhteistyö

Festivaalit (Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali, Oulun musiikkivideofestivaalit)
Projektit
Valveen sanataidekoulu

Videopajatoiminta

Asiakaspalvelu
Työpajojen arkistointi
Oskari-gaalan koostaminen