Koulutukset

 
Sivistys- ja kulttuuripalvelut tarjoaa opettajille maksutonta täydennyskoulutusta. 
 
Mediataidot-koulutukset löytyvät Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalenterista
 
 
 

Opettajien täydennyskoulutuspaketit (á 7 x 45 min)

Valveen elokuvakoululta on mahdollista tilata erilaisia täydennyskoulutuskokonaisuuksia:

Kuvaus- ja editointikoulutus
Tutustutaan kuvaamisen ja videoeditoinnin perusteisiin ja tehdään oma lyhyt harjoitustyö.

Animaatiokoulutus
Työpajassa tutustutaan animaation luonteeseen, valmistetaan hahmot ja lavasteet, kuvataan animaatio sekä liitetään siihen tarvittavat tehosteäänet. Animaatioita voidaan tehdä tietokoneavusteisesti tai pelkästään käyttämällä videokameraa. Animaatiotekniikoina ovat mm. vaha-animaatio ja pala-animaatio.

Kamerakynä-koulutus
Kuinka videokameralla voi kirjoittaa kuin kynällä? Työpajassa esitellään erilaisia tapoja käyttää videokameraa opetuksen välineenä eri oppiaineissa.

Dokumenttielokuvan koulutus
Työpajassa tutustutaan dokumenttielokuvan lajeihin ja toteutetaan oma dokumentaarinen projekti kuvaamalla ja editoimalla.

Mainoselokuvan koulutus
Mistä näitä mainoksia oikein tulee? Valveen elokuvakoulun mainoselokuvatyöpajassa perehdytään printti- ja tv-mainoksiin.

Mobiili- ja markkinointivideokoulutus
Koulutuksessa käydään läpi Internetissä julkaistavan markkinointivideon tunnusmerkkejä mobiilivideoiden näkökulmasta (esim. älypuhelimella ja tabletilla katsotut/tuotetut videot). Millaisista videoista tulee ns. viraalivideoita, jotka saavat jopa kymmeniä miljoonia näyttökertoja. Koulutuksen aikana osallistujat suunnittelevat, kuvaavat ja editoivat pienryhmissä markkinointivideot. Videoista keskusteltaessa sivutaan eri mediakasvatuksellisia näkökulmia kriittisistä tulkintataidoista, ikärajoista ja ammattietiikasta.

Elokuva-analyysin koulutus
Perehdytys elokuva-analyysiin. Tarkastelussa ovat elokuvien lähiluku, tulkinnan teoriat ja terminologia. Päivän sisältö on seuraavanlainen: johdanto elokuva-analyysiin, elokuvan eri muodot, kuvallinen ilmaisu, leikkaus ja montaasi, mise-en-scéne elokuvassa, erilaiset analyysimenetelmät

Oivaltavaa elokuva-analyysia
Koulutuksessa esitellään kokeilevia ja toiminnallisia harjoituksia, joissa tutustutaan mm. musiikin ja äänen vaikutukseen kerronnassa sekä myös muihin elokuvakerronnan tehokeinoihin. Harjoitukset on helppo monistaa osaksi omaa opetusta. Metodit ovat toiminnallisia, kokeilevia ja tutkivia. Koulutus antaa valmiuksia elokuvatekstien kriittiseen analyysiin sekä lisää tietoa elokuvan kielestä ja tekniikoista. 

Aikamatka elokuvaan
Tutustutaan elokuvan historian ensimmäisiin vuosikymmeniin ja keskeisiin elokuvallisiin kerrontakeinoihin toiminnallisten kuvaustehtävien avulla.

Uutiskoulutus
Mikä tekee uutisesta uutisen? Kuka päättää mikä on uutisoimisen arvoista? Valveen elokuvakoulun uutistyöpajassa pohditaan näitä asioita ja tehdään uutisia lähiympäristön tapahtumista.

Musiikkivideokoulutus
Hittivideo-työpajassa tehdään musiikkivideoita luovalla ja hauskalla tavalla. Pienryhmät valitsevat oman suosikkibiisin Hittivideon musa-arkistosta ja tekevät siihen sopivan kuvituksen. Työpajan päätteeksi kaikki videot katsotaan yhdessä.

Videopensseli
Videopensseli on työväline, jonka avulla ympäristöä tutkitaan, tarkastellaan ja havainnoidaan videokameran välityksellä. Menetelmä sopii esi- ja alkuopetukseen ja sen avulla voidaan tuoda mediakasvatuksellisuutta matematiikan, kuvataiteen ja äidinkielen opetukseen. Videopensseliä voidaan soveltaa ylemmillä luokka-asteilla mm. biologian ja kielten opetukseen sekä myös suomi toisena kielenä -opetukseen.

Tubetuksen ABC
Koulutus johdattaa osallistujat tubeilmiön perimmäisten asioiden äärelle. Mitä tubettaminen on, ja miksi tubetetaan? Millaisia eri genrejä tubevideoissa on olemassa? Entä kuka voi tubettaa? Koulutuksen vetää tubettaja Kaoru Kitsune, jolta saa myös vinkkejä tubetuksen aloittamiseen ja laitteisiin. Osallistujat pääsevät myös itse kokeilemaan videoiden tekemistä. Saadut opit voi siirtää helposti osaksi omaa opetusta.

Luennot

Musiikkivideoluento
Luennon aiheena esim. kotimaiset klassikkomusiikkivideot, kansainväliset klassikkomusiikkivideot tai animaatiomusiikkivideot.

Elokuvakasvatusluento
Luennolla esitellään elokuvakasvatuksen keskeiset historialliset suuntaukset sekä pedagoginen malli koulujen elokuvakasvatusopetukseen.

Elokuva-analyysi
Tarkastelussa ovat elokuvien lähiluku, tulkinnan teoriat ja terminologia. Päivän sisältö on seuraavanlainen: johdanto elokuva-analyysiin, elokuvan eri muodot, kuvallinen ilmaisu, leikkaus ja montaasi, mise-en-scéne elokuvassa, erilaiset analyysimenetelmät

Aikamatka elokuvaan
Aikamatka elokuvaan -luento perehdyttää osallistujat elokuvataiteen ja -kerronnan keskeisiin vaiheisiin kulkemalla läpi elokuvan historian ensimmäisten vuosikymmenten. Luento sisältää myös esimerkkejä käytännön harjoituksista, joiden avulla voidaan helposti tutustua elokuvakerronnan perusasioihin sekä elokuvan historian eri vaiheisiin, tekijöihin ja teorioihin.

Kamerakynän pedagogiikkaa
Kuinka videokamera voisi olla kuin kynä? Luento antaa virikkeitä ja käytännön ohjeita kuinka liikkuvaa kuvaa voi käyttää oppimisen välineenä eri oppiaineissa.