Koulutukset

 
Sivistys- ja kulttuuripalvelut tarjoaa opettajille maksutonta täydennyskoulutusta. 
 
Koulutuspaikka: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu
  
 
 

Luova luokka -seminaari 16.11.2017

Oulun kaupunginkirjasto 
Pakkalan sali, Kaarlenväylä 3
Tilaisuus on maksuton

Alustukset klo 9.00–12.00 Oulun kaupunginkirjasto, Pakkalan sali 
Työpajat klo 13.00–16.00 Kulttuuritalo Valveella ja Pakkalan salissa

Luova luokka -seminaarin mediakasvatusteemaisessa ohjelmassa kuullaan uusimmat kuulumiset mediakasvatuskentältä ja tavataan mielenkiintoiset elokuvantekijävieraat. Ohjelmassa on perinteiseen tapaan tarjolla käytännönläheisiä työpajoja, joissa tutustutaan erilaisiin mediakasvatuksellisiin menetelmiin. Seminaari tarjoaa virikkeitä varhaiskasvatukseen, koulujen mediakasvatukseen sekä opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen. Seminaarin yhtenä teemana on virtuaali- ja lisättytodellisuus ja kuinka sitä voidaan hyödyntää opetuksen, nuorisotyön ja terveyden edistämisessä.

Seminaarin järjestäjinä toimivat Valveen elokuvakoulu ja Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali

Ohjelma julkistetaan ja ilmoittautuminen käynnistyy syyskuun puolivälissä.

 

 

Opettajien täydennyskoulutuspaketit (á 7 x 45 min)

Valveen elokuvakoululta on mahdollista tilata seuraavanlaisia täydennyskoulutuskokonaisuuksia:

Kuvaus- ja editointikoulutus
Tutustutaan kuvaamisen ja videoeditoinnin perusteisiin ja tehdään oma lyhyt harjoitustyö.

Animaatiokoulutus
Työpajassa tutustutaan animaation luonteeseen, valmistetaan hahmot ja lavasteet, kuvataan animaatio sekä liitetään siihen tarvittavat tehosteäänet. Animaatioita voidaan tehdä tietokoneavusteisesti tai pelkästään käyttämällä videokameraa. Animaatiotekniikoina ovat mm. vaha-animaatio ja pala-animaatio.

Kamerakynä-koulutus
Kuinka videokameralla voi kirjoittaa kuin kynällä? Työpajassa esitellään erilaisia tapoja käyttää videokameraa opetuksen välineenä eri oppiaineissa.

Dokumenttielokuvan koulutus
Työpajassa tutustutaan dokumenttielokuvan lajeihin ja toteutetaan oma dokumentaarinen projekti kuvaamalla ja editoimalla.

Mainoselokuvan koulutus
Mistä näitä mainoksia oikein tulee? Valveen elokuvakoulun mainoselokuvatyöpajassa perehdytään printti- ja tv-mainoksiin.

Mobiili- ja markkinointivideokoulutus
Koulutuksessa käydään läpi Internetissä julkaistavan markkinointivideon tunnusmerkkejä mobiilivideoiden näkökulmasta (esim. älypuhelimella ja tabletilla katsotut/tuotetut videot). Millaisista videoista tulee ns. viraalivideoita, jotka saavat jopa kymmeniä miljoonia näyttökertoja. Koulutuksen aikana osallistujat suunnittelevat, kuvaavat ja editoivat pienryhmissä markkinointivideot. Videoista keskusteltaessa sivutaan eri mediakasvatuksellisia näkökulmia kriittisistä tulkintataidoista, ikärajoista ja ammattietiikasta.

Elokuva-analyysin koulutus
Perehdytys elokuva-analyysiin. Koulutuspäivän aikana tuodaan esille erilaisia elokuvan analysointitapoja tarkastelemalla elokuvan keskeisiä kerrontakeinoja ja elokuvakasvatuksen suuntauksia.

Aikamatka elokuvaan
Tutustutaan elokuvan historian ensimmäisiin vuosikymmeniin ja keskeisiin elokuvallisiin kerrontakeinoihin toiminnallisten kuvaustehtävien avulla.

Uutiskoulutus
Mikä tekee uutisesta uutisen? Kuka päättää mikä on uutisoimisen arvoista? Valveen elokuvakoulun uutistyöpajassa pohditaan näitä asioita ja tehdään uutisia lähiympäristön tapahtumista.

Musiikkivideokoulutus
Hittivideo-työpajassa tehdään musiikkivideoita luovalla ja hauskalla tavalla. Pienryhmät valitsevat oman suosikkibiisin Hittivideon musa-arkistosta ja tekevät siihen sopivan kuvituksen. Työpajan päätteeksi kaikki videot katsotaan yhdessä.

Luennot

Musiikkivideoluento
Luennon aiheena esim. kotimaiset klassikkomusiikkivideot, kansainväliset klassikkomusiikkivideot tai animaatiomusiikkivideot.

Elokuvakasvatusluento
Luennolla esitellään elokuvakasvatuksen keskeiset historialliset suuntaukset sekä pedagoginen malli koulujen elokuvakasvatusopetukseen.

Elokuva-analyysi
Tarkastelussa ovat elokuvien lähiluku, tulkinnan teoriat ja terminologia. Päivän sisältö on seuraavanlainen: johdanto elokuva-analyysiin, elokuvan eri muodot, kuvallinen ilmaisu, leikkaus ja montaasi, mise-en-scéne elokuvassa, erilaiset analyysimenetelmät

Aikamatka elokuvaan
Aikamatka elokuvaan -luento perehdyttää osallistujat elokuvataiteen ja -kerronnan keskeisiin vaiheisiin kulkemalla läpi elokuvan historian ensimmäisten vuosikymmenten. Luento sisältää myös esimerkkejä käytännön harjoituksista, joiden avulla voidaan helposti tutustua elokuvakerronnan perusasioihin sekä elokuvan historian eri vaiheisiin, tekijöihin ja teorioihin.

Kamerakynän pedagogiikkaa
Kuinka videokamera voisi olla kuin kynä? Luento antaa virikkeitä ja käytännön ohjeita kuinka liikkuvaa kuvaa voi käyttää oppimisen välineenä eri oppiaineissa.