Kirjoja ja kikatusta - iloa ja elämyksiä

Vuosituhannen vaihteessa perustettu Valveen sanataidekoulu on vakiinnuttanut paikkansa monipuolisena sanataidekasvatuksen osaajana ja kehittäjänä. Sanataidekoulusta on muodostunut alueellinen ja valtakunnallinen osaamiskeskus, joka tuottaa vuosittain oman sanataidefestivaalin ja kirjallisuusaiheisia näyttelykokonaisuuksia, järjestää pitkäjänteistä sanataiteen harrastustoimintaa 0 - 20-vuotiaille, kehittää oppimateriaaleja sekä kouluttaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia.

Valveen sanataidekoulun taidekasvatusideologia perustuu elämykselliseen ja kokemukselliseen oppimiseen sekä kirjallisuuslähtöiseen sanataidekasvatukseen. Sanataidekoulussa työskentelee kaksi vastaavaa taidekasvattajaa ja määräaikaisia projektiopettajia.

Sanataidekoulu on on kansallisesti verkostoitunut ja vastaa osaltaan sanataidekasvatuksen kehittämisestä Suomessa.

__________________________________________________________________________________

Syyslomailemme viikon 43.
Mukavia vapaapäiviä kaikille!
Toivottaa koko sanataidekoulun väki
____________________________________________________

Ilmoittautuminen syksyn sanataideryhmiin

Uusien harrastajien ilmoittautuminen syksyn sanataideryhmiin alkaa 1.8. klo 9.00. Ilmoittautumislinkki on tässä.

Tarkista ryhmät ja kokoontumisajat tästä.

Sanataidekoulu jää kesälomalle 14.6. alkaen. Palaamme aloittamaan syksyä 1.8.

Iloisin kesäterveisin, 
Anna ja Kati
etunimi.sukunimi@ouka.fi
p. 044 703 7541 / p. 044 703 7543


Avoimen varhaiskasvatuksen sanataidekerho Tarinavintti kokoontuu Valveella myös syyskaudella 2017

Tarinavintin toiminta on maksutonta ja tarkoitettu kotihoidossa oleville 3−5-vuotiaille lapsille.

Tarinavintin leikkisä arki rakentuu kirjoista, tarinoista, runoleikeistä ja keksimisen riemusta. Toiminta pohjautuu Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja kirjallisuuslähtöiseen sanataidekasvatukseen. Ohjaajana toimii lastentarhanopettaja Liisa Ryhänen.

Tarinavintti kokoontuu kulttuuritalo Valveen taidekasvatusta tukevassa ympäristössä. Kokoontumiset koulujen toiminta-aikoina tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Toimintaan ilmoittaudutaan, mutta mukaan voi hyvin tulla myös kesken lukukauden.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat maksuttomia ja tarkoitettuja perheille, joiden lapset eivät tarvitse kokopäiväistä hoitoa. Tarinavintin toteuttavat yhteistyössä Pikku-Ainon päiväkoti ja Valveen sanataidekoulu.

Sanataidekerho Tarinavintin toiminta-ajat
tiistai, keskiviikko ja torstai klo 9‒12

Lisätietoja Tarinavintistä:
Liisa Ryhänen
p. 050 567 8666 / liisa.ryhanen(a)ouka.fi

Lisätietoja avoimesta varhaiskasvatuksesta
& Tarinavintin ilmoittautumiset

Helinä Pykäläaho
päiväkodin johtaja, Pikku-Ainon päiväkoti
p. 050 598 8297 / helina.pykalaaho(a)ouka.fi

Avoin varhaiskasvatus Oulun kaupungin sivuilla


Lue Sanataidekoulun ajankohtaiset kuulumiset SANOJA-blogista!

www.sanataidesanoja.fi


__________________________________________________________

Sanataiteellinen pikkukoulu jatkaa jälleen elokuussa!

Tammikuussa 2014 käynnistyi Oulun varhaiskasvatuksen uusin avoimen varhaiskasvatuksen kerho Tarinavintti.

Pikku-Ainon päiväkodin toimintaan kuuluva Tarinavintti-sanataidepikkukoulu kokoontuu tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kolme tuntia kerrallaan. Se on tarkoitettu 3-5-vuotiaille kotihoidossa oleville oululaisille lapsille. Toiminta on perheille maksutonta. Päivän aikana nautitaan omat eväät. 

Valveen sanataidekoulun kanssa yhteistyönä toteutuva avoin varhaiskasvatustoiminta yhdistää sanataiteen kiinteäksi osaksi varhaiskasvatusta. Kulttuuritalo Valve tarjoaa toiminnalle monitaiteelliset puitteet. Tarinavintti kokoontuu omassa taidekasvatusta tukevassa ympäristössään. Sen toiminta pohjautuu kirjallisuuslähtöiseen sanataidekasvatukseen ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Pikkukoulua ohjaa kaksi sanataideopettajaa.

Tarinavintti-sanataidepikkukouluun haetaan sähköisesti (selaimet Firefox ja Google Chrome)

Lisätiedot:
Päiväkodinjohtaja Helinä Pykäläaho, Pikku-Ainon päiväkoti, p. 050 598 8297, helina.pykalaaho[at]ouka.fi

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, p. 08 558 45300, varhaiskasvatuksenpalveluohjaus[at]ouka.fi
 

___________________________________________________________________________________

Riimikissa kikattaa Valveen sanataidekoulun vastaavien opettajien syksyllä ilmestyvässä runoleikkikirjassa

Riimikissa kikattaa on aivan uudenlainen kokoomateos, joka sisältää laajan kokoelman runoja yli kahdeltakymmeneltä rakastetuimmalta suomalaiselta lastenrunoilijalta. Valveen sanataidekoulun vastaavat opettajat Anna Anttonen ja Kati Inkala ovat laatineet runoihin leikkiohjeet, joiden kautta kokoomateoksen runot nousevat aivan uudenlaiseen lentoon.

Anna Anttosen ja Kati Inkalan kokoamaan ja Karoliina Pertamon kuvittamaan teokseen voi tutustua Tammen nettisivuilla.


Onnimanni-palkinto Valveen sanataidekoulun Saareen-näyttelylle!

Suomen lastenkirjainstituutti myönsi 17.10.2013 vuoden 2013 Onnimanni-palkinnon Valveen sanataidekoulun Saareen-näyttelylle.

Lastenkirjainstituutin jakaman Onnimanni-palkinnon sai vuonna 2013 oululaisen Valveen sanataidekoulun Saareen-näyttely. Näyttelyn pohjana ovat 32 kotimaisen kirjailijan teokset ja se tarjoaa elämyksellisen matkan saareen ja veden tarinoihin. Näyttely oheistoimintoineen on taidokkaasti rakennettu monipuolinen kokonaisuus, joka tukee kirjallisuuteen tutustumista ja sanataidekasvatusta innovatiivisella tavalla.

Erityiskiitoksen palkintolautakunta haluaa antaa Saareen-näyttelylle runsaasta oheistoiminnasta: esittelyistä, työpajoista ja sanataideharjoituskokonaisuudesta. Luku- ja näyttelyelämyksen tueksi laaditut valmiit harjoitukset ovat tarjonneet virikkeitä koulujen ja päiväkotien taidekasvatustyölle. Näyttelyn ja sanataideharjoitus-kokonaisuuden avulla on voitu toteuttaa elämyksellistä oppimista yhdistettynä taiteen kokemiseen ja itse tekemiseen.

Palkintolautakunta haluaa kiinnittää huomiota myös siihen näkymättömään työhön, jota jokainen näyttely syntyäkseen vaatii. Laajaan kirjalliseen aineistoon perustuvan näyttelyn työstäminen ja teosten valinta on edellyttänyt näyttelyn suunnittelijoilta asiantuntemusta, huolellista taustatyötä, luovuutta ja ennen kaikkea näyttelystäkin välittyvää intohimoista suhtautumista asiaan. Saareen näyttelyn taiteelliseen ydintyöryhmään ovat kuuluneet Anna Anttonen, Kati Inkala, Antti Tenetz ja Petri Haapakoski.

Palkintolautakuntaan kuuluivat lastenkirjastonhoitaja Irmeli Holstein puheenjohtajana sekä tutkija Seija Haapakoski, tietopalvelusihteeri Matti Karjalainen, kustantaja Leena Reiman ja muusikko Hannu Sepponen.


 

 


 Sanataidekoulun näyttelyt Saareen sekä Mainio herra Iloinen ja ystävät kiertävät Suomessa.


 

[linkki ajankohtaisten asioiden arkistoon]