Teatteri ja ilmaisukasvatus

 

UUTTA: Katuteatterityöpaja

Työpaja on suunnattu lukioikäisille ja se soveltuu esim. draamakurssille tai äidinkielen kurssille, tai sitä varten voi koota oman ryhmän asiasta kiinnostuneista.

Työpajan otsikko on: Mitä olisin aina halunnut kokea kadulla?

Työpajan aikana ryhmä määrittelee ohjaajan avustuksella itselleen aiheen, jonka pohjalta työstetään muutaman minuutin katuteatterikohtaus, esitys, tai performanssi. Esitykset esitetään Lasten ja nuorten teatterifestivaalien yhteydessä toukokuussa. Esityspaikkana on ryhmän itse päättämä julkinen tila tai paikka Oulun keskustassa.

Toteutus/aikataulu:
- Esityksen harjoitus ja työstö aikavälillä 20.1.12.-23.3.12., toteutetaan kahden – kolmen käynnin aikana. yht.: n. 4-6h
- Toukokuussa yksi harjoituskerta esityksen lämmittämiseen. Esitykset 20.-25.5.2013.

 

Sankaruus-työpaja ja esitys 

Luokka-aste: 7.-9.lk
Kesto: työpaja 90 min, valmis esitys 90 min (sis. purkukeskustelu 45 min.)
Ryhmän koko: max. 30 oppilasta

Tarvittavat materiaalit ja tila:
paperia
kyniä
värikyniä
Työpajatilaksi riittää tavallinen luokkahuone. Esitystä varten tarvitaan suurempi tila (esim. liikuntasali) ja sähköä.

Työpajoissa tutkitaan ja käsitellään nuorten suhdetta sankaruuteen, erilaisiin esikuviin ja idoleihin. Työryhmä valmistaa työpajojen ja muualta hankitun taustamateriaalin ja tutkimuksen pohjalta osallistavan esityksen, joka on tilattavissa ajalla 21.1. - 20.3.2013.

Tavoitteena on saada nuoret pohtimaan sankaruutta ilmiönä, omia mahdollisia esikuviaan, mikä niiden merkitys on ja mistä ne syntyvät. Työpajoissa aihetta käsitellään erilaisten teatteri- ja draamaharjoitusten sekä haastattelujen ja keskustelujen avulla.

 

Medialukutaito

Luokka-aste: yläaste, lukio 
Kesto: 2 x 90min
Ryhmän koko: max.24

Tarvittavat materiaalit ja tila:
Tavallinen luokkahuone, jossa tietokone ja videotykki

Työpajassa tutustutaan mediaan ja sen eri muotoihin, sen eri tuottajien ja vastaanottajien näkökulmista roolien ja niiden reflektoinnin kautta. Samalla oppilas tutustuu mm. omaan medialukutapaansa, oppii rakentavaa kriittisyyttä ja kehittyy median käyttäjänä. Prosessidraama kasvattaa oppilaita vastuulliseen median käyttöön ja tiedonhallintaan.

Työpajassa käsitellään medialukutaitoa prosessidraamamenetelmän avulla. Prosessidraama on osallistavan teatterin ja draamakasvatuksen menetelmä, jonka tarkoitus on opettaa jotain aihetta kehystarinan puitteissa kulloinkin kohteena olevalle ryhmälle. Prosessidraama on moniulotteinen draamallinen tapahtumasarja, jossa toimitaan sekä rooleissa draaman maailman sisällä, että omana itsenä todellisessa maailmassa, vuorotellen. Opettaja toimii draamaprosessissa vuoroin ohjaajana, vuoroin ryhmän mukana roolissa, sekä välillä havainnoitsijana. Prosessidraamassa opitaan kokeilemalla ja pohtimalla, sekä ongelmia ratkaisemalla yhdessä fiktion sisällä.

Media muokkaa lasten ja nuorten elämää: identiteettiä, ihanteita, elämäntyyliä, muotia jne. Internetin ja television ansiosta nykyään on tarjolla enemmän tietoa ja mediasisältöjä, kuin koskaan aiemmin. Tiedon lisääntyminen helpottaa jokapäiväistä vuorovaikutusta ja asioiden hoitoa monin eri tavoin ja avaa nykyihmiselle useita uusia mahdollisuuksia. Saatavilla olevan tiedon taustalla on kuitenkin usein erilaisia vaikuttimia, joiden tiedostamisen, tunnistamisen ja kriittisten käsittelytaitojen kehittyminen ovat tärkeitä aktiiviseksi ja osallistuvaksi ihmiseksi kasvamisessa ja kuuluvat olennaisena osana Internet-ajan elämänhallintataitoihin.

 

Sankarifiguuri-työpaja

Luokka-aste: 1.-6.lk
Kesto: 2 x 90min
Ryhmän koko: max.24

Tarvittavat materiaalit ja tila:
värikyniä (tusseja, puuvärejä)
tavallinen luokkahuone

Lapset valmistavat ohjaajien opastuksella omat sankarifiguurit, joiden kanssa tehdään teatteri- ja draamaharjoituksia ja pelejä. Toiminnan päämääränä on käsitellä sankariaihetta lasten kokemusmaailmassa ja tutustua sankari- ja tarinamalleihin, sekä teatteriin ja draamaan.