09.08.2017
Kulttuuritalo Valve etsii taidepainotteisen kerhotoiminnan toteuttajia lukuvuodelle 2017–2018

Kulttuuritalo Valve etsii taide- ja kulttuuripainotteisen kerhotoiminnan toteuttajia oululaisiin kouluihin lukuvuodelle 2017–2018. Kerhot rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuurin saatavuuden parantamiseen liittyvän kärkihankkeen toimenpiteenä sekä Oulun kaupungin omarahoituksena. Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä peruskoululaisten tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria harrastustunneilla koulupäivän yhteydessä.

Harrastus- ja kerhotunteja viedään niihin kouluihin, jotka osallistuivat keväällä 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen kyselyyn tai joissa lasten kiinnostus taiteen ja kulttuurin aloihin on selvitetty muulla tavoin. Harrastustuntien ohjaamisesta ja sisällöstä vastaa taide- ja kulttuurialan ammattilainen ja toiminta on laadukasta, tavoitteellista ja lapsilähtöistä.

Kerhoja järjestetään oululaisissa kouluissa koulupäivien yhteydessä. Yksi kerho kokoontuu lukuvuoden 2017–2018 aikana 30 kertaa. Yksi kokoontumiskerta voi olla kestoltaan 45–90 minuuttia taiteenalan erityispiirteistä riippuen.

Etsimme erilaisia yhdistyksiä, yrityksiä tai muita toimijoita kerhojen toteuttajiksi esimerkiksi seuraavilta taiteen aloilta: valokuva, sirkus, tanssi, teatteri, kädentaidot, media, musiikki, arkkitehtuuri.  Toimijalta vaaditaan y-tunnusta, ja oman auton käyttömahdollisuus on etu.

Tarjoa kerhokokonaisuutta 25.8. mennessä sähköpostilla osoitteeseen tiina.paaso(at)ouka.fi. Vapaamuotoisesta ehdotuksesta tulisi käydä ilmi:

  • Mihin taiteenlajiin kerho liittyy, ja mitä kerhossa tehdään.
  • Suunnitelma siitä, mistä 30 kokoontumiskerran kerho koostuu.
  • Kerhokokonaisuuden hinta eriteltynä.
  • Toimijan aiempi tausta lasten ja nuorten kanssa työskentelemisestä sekä muu aiempi työhistoria.

Lisätietoja:

Tiina Paaso
koordinaattori, Lastenkulttuurin saatavuuden parantaminen
tiina.paaso(at)ouka.fi


Uutinen taide- ja kulttuurikerhoista Oulun kouluihin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oulun kaupungille 70 000 euron avustuksen lasten taide- ja kulttuuripainotteiseen kerhotoimintaan lukuvuodelle 2017–2018. Kerhotoimintahanketta koordinoidaan kulttuuritalo Valveella, ja sen tavoitteena on lisätä peruskoululaisten tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteyteen sijoittuvilla harrastustunneilla.

Harrastus- ja kerhotunteja viedään niihin kouluihin, jotka osallistuivat keväällä 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen kyselyyn harrastustoiveista tai joissa lasten ja nuorten kiinnostus taiteen ja kulttuurin aloihin on selvitetty muulla tavoin. Kerhot suunnitellaan näiden toiveiden mukaan.

Tiedote ministeriön kärkihankkeen päätöksistä löytyy mm. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton sivuilta: http://www.lastenkulttuuri.fi/hallituksen-karkihankkeen-parannetaan-taiteen-ja-kulttuurin-saavutettavuutta-avustuspaatokset-2017-lastenkulttuuri-regeringens-spetsprojekt-forbattrande-av-tillgangen-till-konst-och-kultur/