28.02.2017
Keskustelutilaisuus taiteen ja kulttuurin merkityksestä tulevaisuuden Oulussa 11.4.2017

Ti 11.4.2017, klo 17.00–19.30
Valvesali

Oulun kaupunki kutsuu kulttuurialan toimijat ja vaikuttajat keskustelutilaisuuteen kulttuurin, taiteen ja tapahtumien merkityksestä tulevaisuuden Oulussa.

Tilaisuus järjestetään tiistaina 11.4. klo 17.00–19.30 kulttuuritalo Valveen Valvesalissa. Tilaisuudessa on mukana kaupunginjohtaja Päivi Laajala, ja ajankohtaiskatsauksen kulttuuripalveluihin tuo kulttuurijohtaja Risto Vuoria.

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen 3.4. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus valita, mihin teemaan liittyvään keskusteluun haluaa osallistua yleiskeskustelun lisäksi (kumppanuudet & rahoitus / Oulusta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi – toiminta ja tavoitteet uudessa kunnassa / kunnan rooli mahdollistajana – tilat, tuotantotuki ja muut resurssit / kulttuurimatkailu ja sen kehittäminen).

Lisätietoja ja ilmoittautumislomake: www.kulttuurivalve.fi/sivu/fi/toiminta/1142017_keskustelutilaisuus/