Kulttuurin hyvinvointipalveluiden yhteystiedot

Kulttuurin hyvinvointipalveluiden vastuuhenkilö kulttuuritalo Valveella on kulttuurituottaja Jaana Potkonen

Jaana Potkonen
p. 040 555 0063
jaana.potkonen(a)ouka.fi