29.10.2018
Tanja Råman: KAIHO3
Valvesali

Kaiho3 on kehollinen kuvaelma tunteista, joita paluumuuttoni Suomen parin vuosikymmenen poissaolon jälkeen on herättänyt minussa. Kaiho3 on viimeinen osa Kaiho-trilogiaa, jota aloin työstämään Walesissa jo vuonna 2005. Ensimmäinen Kaiho merkitsi koreografisen urani alkua ja perustui paljolti päiväkirjamerkintöihini, joissa kuvailen vieraaseen kulttuuriin sopeutumista. Kaiho3 puolestaan päättää eletyn elämän ulkomailla ja aloittaa uuden luvun elämässäni. Vuonna 2015 muutin takaisin Suomeen. Paluumuutto käynnisti uuden sisäisen prosessin, joka paljolti muistutti parin vuosikymmenen takaisia kokemuksiani. Suomeen muuttoni jälkeen olen työskentelyssäni alkanut käyttämään ensimmäistä kertaa myös sanataidetta. Kaiho3:ssa yhdistelen kerroksittain suomen-, englannin- ja walesinkielisiä sanoja.

Kaiho3 on minulle monella tavalla merkittävä teos ja sen valmistaminen on osoittautunut voimaannuttavaksi kokemukseksi. Teoksen myötä olen palannut soolotaiteilijan juurilleni. Tällä kertaa mukanani on kuitenkin vuosien kokemusta sekä runsaasti koreografista tietämystä. Kaiho3 on minulle myös feministinen kannanotto teknologian äärimmäisen maskuliinisessa maailmassa. Tanssi/teknologiassa on suorastaan pula naisnäkökulmista. Olen hyödyntänyt teknologiaa koreografisena työkaluna yhteistyöhankkeissa eri asiantuntijoiden kanssa jo lähes 15 vuoden ajan. Kaiho3 -esitys on kuitenkin ensimmäinen tuotanto, jonka interaktiivisen systeemin olen itse suunnitellut ja luonut.

Päämääränäni on ollut luoda yhden naisen kiertäväesitys, jonka voin teknisesti rakentaa eri tiloihin. Mentorinani on toiminut pitkänlinjan yhteistyökumppanini videotaiteilija/suunnittelija John Collingswood, jolta olen oppinut Isadora -nimisen tietokoneohjelman käytön ja, joka on taiteellisen prosessin aikana kyseenalaistanut jokaisen askeleeni ja päätökseni sekä rohkaissut eteenpäin, kun olen epäröinyt teknistä osaamistani. Kaiho3:n tuotantoprosessi on sisältänyt monia yrityksiä ja monia erehdyksiä. Pitkän prosessin aikana olen kuitenkin kasvattanut teknistä osaamistani ja olen rakentanut systeemin, jossa liike, ääni ja projisointi ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa toisiinsa.

Kaiho3:n ääniraidan on luonut Antony Ryan. Teos on luotu osana Taiteen edistämiskeskus - Taiken tukemaa, laajempaa työskentelyjaksoa. Hanketta tukevat myös TaikaBox ry ja Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry. Kiitos myös Gwyn Vaughan Jonesille walesinkielen 'kymrin' avusta sekä Katariina Angerialle koreografisesta dialogista ja ajatusten jakamisesta.

Esityksen aikana voit vapaasti liikkua esitystilan ympärillä ja tutkia eri näkökulmia. Esitys nauhoitetaan.

Aika: ma 29.10. klo 19

Paikka: Valvesali

Kesto: n. 25 min

Esitykseen ei ole lipunmyyntiä, mutta esityksen jälkeen voi halutessaan jättää sopivaksi katsomansa käteissumman lahjoituksille tarkoitettuun laatikkoon.