29.10.2016-27.11.2016
Tuomas Linna: HUOLI
Pohjoinen valokuvakeskus

Huoli – valokuvia suomalaisesta lastensuojelusta

Tuomas Linnan Huoli -teoksen lähtökohta on halu tutkia suomalaista lastensuojelua - erityisesti arviointi- ja vastaanottoyksiköihin kiireellisesti sijoitettujen lasten arkea. Tätä aihetta Huoli lähestyy dokumentaarisen valokuvan keinoin.

Lastensuojelupalveluiden tarve kasvaa Suomessa kolmatta vuosikymmentä. Miljoonasta alle 18-vuotiaasta yli 100 000 lasta on lastensuojelupalveluiden piirissä. Lastensuojelupalveluihin käytetään vuosittain 1 000 miljoonaa euroa, josta 80% kuluu sijaishuoltoon ja 20% avopalveluihin.

Suomessa on 18 000 lasta, jotka kuuluvat sijaishuoltoon eli varttuvat oman kotinsa ulkopuolella. Määrä on ollut vuosikausia kasvussa ja tilastot ovat karuja. Huostaan otettuja lapsia on yli 10 000 ja kiireellisten sijoitusten määrä jatkaa kasvuaan. Kiireellinen sijoitus on väliaikainen ja ajalliselta kestoltaan rajattu toimenpide, jolla pyritään turvaamaan lapsen huolto ja hoito jossain muussa paikassa kuin hänen kotonaan. Kiireellinen sijoitus on aina vakava puuttuminen ihmisten elämään sekä yksityisyyteen, ja siksi sitä säädetään lastensuojelulaissa tarkoin. Sijoitusten määrä on kuitenkin yli kaksinkertaistunut sen jälkeen, kun uusi lastensuojelulaki tuli voimaan vuonna 2008.

Vuonna 2013 kiireellisesti sijoitettuja lapsia oli 4 202, joista ensimmäistä kertaa kiireellisesti sijoitettuja 2 765. Suomessa ei tilastoida valtakunnallisesti kiireelliseen sijoitukseen vaikuttavia syitä, ja siksi mitä tahansa voidaan väittää lisääntyneen ongelman aiheuttajaksi. Arvioiden mukaan jopa puolet kiireellisistä sijoituksista johtuu vanhempien mielenterveyteen, päihteisiin ja väkivaltaan liittyvistä ongelmista tai välinpitämättömyydestä lasta kohtaan.

Huoli -teos dokumentoi aineita ja esineitä, jotka on haltuun otettu kiireellisesti sijoitetuilta lapsilta suomalaisissa lastensuojelulaitoksissa. Kuviin dokumentoituneina aineilla ja esineillä on selkeä muoto, joka piirtyy vasten pelkistettyä tummuutta ja etäännyttää ne arkitodellisuudesta. Nämä yksittäiset ja henkilökohtaiset esineet näyttäytyvät jälkinä käyttäjänsä historiasta ja luotaavat voimakkaasti käyttäjänsä menneisyyttä. Ne herättävät kysymyksiä näkyvän takaisesta ja selittävät syitä, mutta eivät dramatisoi tunteisiin vetoavasti.

Huoli –teos on toteutettu yhteistyössä suomalaisten lastensuojelulaitosten kanssa jokaisessa Suomen maakunnassa. Projektia varten Tuomas Linna dokumentoi kaiken kaikkiaan 1 383 takavarikoitua ainetta ja esinettä. Aineiden ja esineiden määrä perustuu vuoden 2013 tilastoihin ja arvioihin siitä, montako lasta vuosittain kiireellisesti sijoitetaan ensimmäistä kertaa lastensuojelulaitoksiin tai arviointi- ja vastaanottoyksiköihin vanhempien ongelmien vuoksi.

Tuomas Linna on Helsingissä asuva ja työskentelevä valokuvataiteilija. Hän on valmistunut  Lahden Muotoilu- ja taideinstituutista 2010. Osana tutkintoaan hän on opiskellut University of South Wales -korkeakoulussa dokumentaarista valokuvausta. Itsenäisten valokuvaprojektien ja näyttelyiden lisäksi hän on työskennellyt niin yhteisötaiteen kuin osallistavan taiteen parissa. Linna on myös osa neljän anonyymisti toimivan kuvataiteilijan muodostamaa Suomi kuvaa –kollektiivia

Näyttely on avoinna joka päivä klo 10-20, vapaa pääsy.

Avajaiset perjantaina 28.10.:
taiteilijatapaaminen klo 17, avajaiset klo 18