01.02.2015-22.02.2015
Minna Pöllänen: Nature Trail
Pohjoinen valokuvakeskus

Kuvataiteilija Minna Pöllänen (s.1980) työskentelee valokuvan ja paikkasidonnaisten teosten kautta ja tutkii näiden työskentelymetodien keskinäistä suhdetta. Kokonaisuutta yhdistää tematiikka, joka pohtii maisemakokemusta, sekä eri ympäristöihin liittyviä stereotypioita ja rakenteita.

Nature Trail (2012-2014) koostuu laakafilmille kuvatuista valokuvista, joiden kautta tutkitaan ja kyseenalaistetaan erilaisia tapoja kokea ja nähdä maisema. Teosten keskiössä ovat metsään tehdyt paikkasidonnaiset interventiot. Teollisesti tuotetun puumateriaalin hukkapaloista ja erilaisista työkaluista toteutetut rakennelmat imitoivat muotokieleltään maisematurismille tyypillisiä laitteita ja apuvälineitä, kuten katselutasanteita ja tienviittoja, sekä maisemaan rakennettuja reittejä ja polkuja.

Avoinna 17. 1. - 22.2. joka päivä klo 10 - 20, vapaa pääsy.

Lue lisää