01.03.2011-20.03.2011
Kantaa. Kuvista ry
Kahvila Minttu

Oulun Seudun kuvataideopettajayhdistyksen näyttely.

Avoinna joka päivä, vapaa pääsy

Kuvataidekasvattajien kantaaottava näyttely haluaa nostaa esiin sen tosiseikan, että taidekasvatuksen on joka kerta puolustettava raivokkaasti olemassa olonsa perusteita, kun suomalainen yhteiskunta määrittää, mikä on hyväksi kasvaville lapsille ja nuorille.

Taidekasvatusta tarvitaan, sillä kuvat eivät avaudu itsestään, vaan kantavat mukanaan traditioita ja kaanoneita, esteettisiä ihanteita, ne julistavat ja propagoivat, ne ovat sekä lumetta että etiikkaa.

Me taidekasvattajat olemme läheisessä tekemisessä nuorten kanssa. Kuvatulvassa yritämme löytää sopivia saappaita, sateenvarjoja ja kastelukannuja nuorille, jotta jokin kuva koskettaisi, avaisi ajattelua ja antaisi ihmisyyttä. Jotta kuvan kanssa toimiminen olisi mahdollisimman rikasta tuotamme myös itse kuvia. Näyttelykuvilla haluamme tuoda henkilökohtaisen kuvallisen kannanottomme sanojemme lisäksi.

KUVISTA RY

Yhdistys on perustettu 1994. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena ja tavoitteena on Oulun seudun kuvataideopettajien verkostoituminen ja yhteisöllinen toiminta. Lisäksi yhdistys tukee jäsentensä ammattitaidon ylläpitämistä järjestämällä ajankohtaista pedagogista koulutusta ja tapaamisia sekä omaa taiteellista toimintaa yhteisnäyttelyiden ja taidekurssien muodossa.