Henna Hanhineva

 
Olen tanssitaiteilija. Tanssini pohjautuu nykytanssiin, japanilaiseen butoon sekä improvisaatioon.
Valmistuin vuonna 2008 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummusta tanssijaksi, lisäksi olen käynyt
Tanssinohjaajan koulutuksen Itä - Suomen Liikuntaopistolla vuosina 2003 - 2005.
 
Työni muodostuu esiintymisistä, opettamisesta sekä luovien tuokioiden ohjaamisesta erilaisissa yhteisöissä, joista vanhukset ovat ryhmänä minulle tutuin. Aloitin vuonna 2010 Musiikillisen ja tanssillisen muistelun yhdessä Merja Männikön kanssa hoivakodeissa sekä päiväkodeissa. Vuonna 2010 - 2011 olin mukana Oulun läänin taidetoimikunnan koordinoimassa Artteli -hankkeessa, jolloin työskentelin Kulttuuripesulalla kehittäen hyvinvointipalveluita ja vieden muistelutyötä eteenpäin useisiin hoivakoteihin. Tärkeä yhteistyökumppani on ollut Jojo -Oulun tanssin keskus, jonka koordinoimana sekä tanssitaiteilija Anniina Aunolan mentoroimana, aloitimme Luovan tanssin projektit yhdessä Ii:n kunnan kanssa syksyllä 2011.
 
Taiteilijat ja kulttuurikuriirit hanke on jatkumoa aiemmin tekemälleni työlle ja se mahdollistaa yhteistyön eri taiteenalojen tekijöiden kanssa sekä uusiin yhteisöihin tutustumisen. Erityisesti olen kiinnostunut työskentelemään päihdekuntoutujien kanssa.
 
Tuokioissani pyrin tekemään osallistujat näkyväksi, jolloin heiltä saadut impulssit tai heidän kertomansa muistot ovat yksi lähtökohta yhteiselle liikkeelle. Tanssissa kehoa lähestytään kokonaisvaltaisesti – mukana ovat eri aistien herkistäminen, hyväksyvä kosketus sekä kyky rentouttaa keho. Työssäni minulle tärkeitä ovat läsnäolo, leikki ja improvisaatio. Koen, että luova toiminta kaipaa hulluttelua, ja jotta voisi hullutella, tarvitaan hyppysellinen luovuutta.