TAITEILIJAT JA KULTTUURIKURIIRIT -HANKE TOI HYVINVOINTIA

Taiteesta elämäntuntoa - Taiteilijat ja kulttuurikuriirit -hankkeen loppuraportti, 2014
Toimittaneet Susanna Hautaniemi, Minna Kemppainen, Merja Männikkö

LATAA RAPORTTI TÄSTÄ (pdf 9,71 Mt)

Hanke edisti taiteilijoiden työllisyyttä, asiakkaiden hyvinvointia sekä alan verkostoitumista.

Taiteilijat ja kulttuurikuriirit oli innovatiivinen yhteisötaidehanke, joka vei taidetyöpajatoimintaa 26 eri laitokseen tai yhteisöön Oulun seudulla. Kulttuurin suhteen vähemmälle jäävät kohderyhmät esim. ikäihmiset, kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat saivat sisällöltään räätälöityä ja kohderyhmän toimintakyvyn mukaista taidetoimintaa, joka edisti heidän terveyttään ja hyvinvointiaan.

HANKE EDISTI LUOVIEN ALOJEN TYÖLLISYYTTÄ

Kuusi taiteilijaa ja kuusi kulttuurikuriiria sai arvokasta työkokemusta laitosympäristöissä tehtävästä työstä, jättivät niihin työnäytteensä ja kokeilivat työnkuvansa laajentamista kulttuurin ja hyvinvoinnin rajapinnassa. Hanke edisti merkittävästi uusien työskentelymahdollisuuksien syntymistä näissä yhteyksissä jatkossakin. Useat hankkeen taiteilijoista jatkavat kokemusten ja uuden osaamisen viemistä maakunnallisessa hankkeessa.

Hankkeessa tehdyn palvelumuotoilutyön tuloksena syntyi 16 uutta, monitaiteista hyvinvointikonseptia, joista kahdeksan esitellään loppuraportissa. Eri taiteen aloja yhdistämällä syntyi sellaista uutta taidetoimintaa, joka ottaa kohderyhmän erityistarpeet huomioon.

TAITEESTA HYVINVOINTIA HOIVAYMPÄRISTÖIHIN

Eri hoivaympäristöjen työntekijät saivat tärkeää kokemusta taidetyöpajatoiminnan sijoittamisesta hoivapaikan arkirutiineihin. Asiakkaat ja henkilökunta kokivat taidetoiminnan hyödylliseksi ja piristystä tarjoavaksi ja taidetyöpajat muuttivat totuttuja rutiineja hyvällä tavalla. Taidetyöpajojen sisällöt ja ohjaajat saivat osakseen paljon kiitosta ja vastaavaa toimintaa toivottiin myös jatkossa.

Taidetyöpajatoiminnan myötä asiakkaiden itseilmaisun mahdollisuudet ja omatoimisuus lisääntyivät. Samoin taidetyöpajat edistivät henkilökunnan ja asiakkaan vuorovaikutusta sekä lisäsivät henkilökunnan työhyvinvointia heidän osallistuessa asiakkaan kanssa taidetoimintaan.                    

KULTTUURIN JA HVYINVOINNIN OSAAJIEN YHTEISTYÖ TIIVISTYY

Keväällä 2014 keskityttiin hankkeen tukemana ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden kartoitukseen Oulun seudulla. Tällöin kerättiin tietoa yksiköissä jo tehtävästä monipuolisesta virike- ja aktiviteettitoiminnasta, herätettiin edelleen keskustelua uusista taidetoiminnan mahdollisuuksista ja koottiin yhdeksästä hoivatyöntekijästä muodostuva kulttuurin avainosaajien verkosto. Ensimmäinen verkostotapaaminen järjestettiin kulttuuritalo Valveella toukokuussa 2014 ja työ jatkuu syksyllä. Jatkorahoitusta on haettu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisesti ikäihmisten kulttuuripalvelujen kehittämiseen.

Taiteilijat ja kulttuurikuriirit -hanke edisti toiminnallaan poikkihallinnollista vuoropuhelua kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteistyöstä. Kulttuuritalo Valveelle ollaan yhä useammin yhteyksissä kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvissä asioissa.

Taiteilijat ja kulttuurikuriirit -hanke toteutettiin koko uuden Oulun alueella 1.1.2013 – 30.4.2014 kulttuuritalo Valveen hallinnoimana, Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana ja osana Oulun kaupungin PESTI-työllisyysohjelmaa.

Lisätietoa Taiteilijat ja kulttuurikuriirit -hankkeesta:

Katri Tenetz, kulttuurituottaja, kulttuuritalo Valve / katri.tenetz@ouka.fi

Merja Männikkö, koordinaattori / mannikko.merja@gmail.com