Saareen-näyttely sanataidekasvatuksellisena matkana

Sanataidekasvatuksessa on tärkeää rohkaista omaan ilmaisuun ja kertomiseen, lukemiseen, kuuntelemiseen ja kirjoittamiseen – kaikenlaiseen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Keskeistä on elämyksellinen oppiminen ja osallistuminen, taiteen kokeminen ja itse tekeminen.

Taide-elämys voi syntyä esimerkiksi silloin, kun kuka tahansa meistä kohtaa taiteilijan hänen taideteoksensa kautta. Elämys syvenee, kun taideteos herättää vastaanottajan ajattelemaan, tuntemaan ja luomaan itse.

Saareen-näyttelyssä taide-elämys syntyy kerroksittain ja yhä uudelleen: Kaikki saa alkunsa kirjailijoista ja heidän teoksistaan. Eri taiteenalojen ammattilaiset kohtaavat kirjat ja luovat niiden maailmoista moniaistisen, kokonaisvaltaisen taidemaailman. Näyttelytilassa tarinoiden paikat, esineet ja ilmiöt ovat konkreettisesti olemassa kietoutuen toisiinsa ja pyrkien pintaan. Näyttely vie kävijänsä elämykselliselle matkalle, jolla paitsi löydetään, nähdään ja kuullaan saaren ja veden tarinoita, myös kerrotaan niitä itse.

Saareen antaa elämyksiä ja kokemuksia: tarinoita kuultavaksi, kerrottavaksi ja kirjoitettavaksi.