KIEKU – Kirjat eläviksi koulussa!

Valveen sanataidekoulu kehittää kouluille suunnattuja kirjailijavierailuja elämyksellisiksi ja kokonaisvaltaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi. Tarkoituksena on, että kirjat heräävät koulussa eloon jo ennen kirjailijan vierailua ja jatkavat monitaiteista eloaan myös kirjailijavierailun jälkeen. Kieku-projekti toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin opetustoimen kanssa, ja se on osallistujakouluille täysin maksuton.

Yhtenä kirjailijavierailujen järjestämisen keskeisimpänä seikkana sanataidekoulu pitää kirjailijan ja oppilaiden välisen aidon vuorovaikutuksen mahdollistamista. Tämän vuoksi Kieku-projektissa kirjailija vierailee pääsääntöisesti yhdessä luokassa tai opetusryhmässä kerrallaan. Yhdestä koulusta mukaan Kiekuun pääsee 2–4 luokkaa/opetusryhmää, jotta useampi opettaja voi suunnitella Kieku-kirjaan liittyvää ohjelmaa yhdessä! 


I Kieku-kirjat kouluun

Sanataideopettaja vierailee luokissa, esittelee Kieku-kokonaisuuden ja tuo Kieku-kirjoja koululle. Lisäksi on toki mahdollista kartuttaa koulukirjaston valikoimaa ja hankkia koululle omia Kieku-kirjoja.

II Lukupuuhissa

Koululuokan tehtävänä on tutustua vierailevan kirjailijan tuotantoon, lukemalla ainakin yksi ennalta sovittu teos.

III Sanataideopettaja koulussa

Valveen sanataidekoulun opettaja vierailee luokissa ennen kirjailijaa. Tunnilla tehdään sanataideharjoituksia juuri luettuun kirjaan liittyen. Sanataidevierailun tarkoituksena on pohjustaa tulevaa kirjailijavierailua siten, että siitä tulisi mahdollisimman mielekäs sekä oppilaille että kirjailijalle.

IV Kirjailija koulussa

Kokonaisuuden kolmantena osiona vuorossa on kirjailijan vierailut koulu(i)ssa. Vierailut toteutetaan yhteen koululuokkaan kerrallaan, jotta kirjailijalla ja oppilailla olisi mahdollisuus aitoon vuorovaikutukseen.

V Vierailu Lumotut sanat -sanataideviikoilla

VI Kirjat elävät koulussa

Tarkoituksena olisi, että kirjailijan tuotanto jäisi elämään koulussa myös Kieku-projektin jälkeen. Sanataidekoulun opettaja ja luokkien oma(t) opettaja(t) suunnittelevat yhdessä, millä tavalla kirjoja voisi käsitellä eteenpäin. Koska samasta koulusta mukana on 2 ryhmää, opettajilla on mahdollisuus suunnitella kokonaisuuksia yhdessä. Myös kirjailija voi halutessaan olla mukana ideoinnissa. Kirjojen elämää voi jatkaa esimerkiksi erilaisilla kirjoitusharjoituksilla, suuremmilla projektikokonaisuuksilla, musiikki/kuvataideprojekteilla jne.