Värikylpyä vauvoista vipeltäjiin!

Värikylpy on elämyksellistä taidekasvatustoimintaa pienille lapsille vanhempineen. Työpajat tukevat luontaista uteliaisuutta ja perustuvat moniaistiseen kokemiseen sekä virikkeelliseen vuorovaikutukseen. 


 

Värikylpytoiminnasta vastaa nykyisin Oulu-opisto

Lisätietoja osoitteessa www.ouluopisto.fi

Lisätietoja tarvittaessa:
Pia Leppänen-Keränen, 044 7039105
etunimi.sukunimi@eduouka.fi
taide- ja taitoaineiden opettaja (TaM, KM)
värikylpyjen opettaja, Oulu-Opisto

 


Mitä on värikylpy?

Värikylpypajojen toiminta on suunnitelmallista ja teemallista, varhaista taidekasvatusta. Työpajat perustuvat turvalliseen ympäristöön ja materiaaleihin. Työpajat alkavat yhteisen työskentelyn osiolla, jossa tutustutaan erilaisiin materiaaleihin, pintoihin, väreihin, ym. kulloisen teeman mukaan ja työpajat päättyvät yleensä maalaustehtävään. Toiminnan tavoitteena on tarjota moniaistisia virikkeitä sekä rohkaista leikkiin ja visuaaliseen ilmaisuun erilaisin välinein ja materiaalein. Värin voi nähdä, tuntea, haistaa, maistaa ja kuulla! Toiminta tapahtuu lasten ehdoilla heidän yksilöllisen kasvun, kehityksen ja jaksamisen mukaan. Tavoitteena on mukava lasten ja vanhempien yhdessä oleminen ja tekeminen.

 

Lisätietoa Värikylpy-menetelmästä:

www.varikylpy.fi

Setälä, Päivi (toim.): Vauvojen värikylpy. Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto. Pori, 2011.

Moilanen, Anu-Maarit: Kiisselistä kuvaksi - Vauvojen värikylpy -työskentelyn mahdollisuuksia. Aalto-yliopisto. Helsinki, 2010. http://oulu.ouka.fi/taidemuseo/e_toiminta/vauvapajat/AM-lopputyo.pdf