Mikä ihmeen Kulttuuripassi?

Kulttuuripassi on tarkoitettu kaikille 9.-luokkalaisille Oulussa. Se on henkilökohtainen etukortti, jolla pääsee edullisesti tai ilmaiseksi passissa mainittuihin kulttuuri- ja taidetilaisuuksiin. Se jaetaan kouluihin elokuussa ja  on voimassa koko lukuvuoden.

Kulttuuripassit jaetaan myös koulujen kulttuuriopettajille, aina yhdelle vastuuopettajalle koulua kohden. Näin kulttuuriopettajia halutaan kannustaa taiteen ja kulttuurin pariin ja kiittää tärkeästä työstä kouluissa. Koulujen kulttuuriopettajista on toimitettu listat passissa etuja tarjoaville tahoille. Opettajan tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä. Passit jaetaan myös päivähoidon kulttuuritoiminnan suunnitteluryhmälle.

Tiedot kulttuuripassieduista sekä niitä tarjoavista taide- ja kulttuurialan toimijoista.