Kulttuuripassi-etua kehitetään

Olemme kehittämässä kulttuuripassin kautta tarjottua etua sekä kulttuuritapahtumista tiedottamista nuorille.

Syyskaudella 2019 yhdeksäsluokkalaisten kulttuuripassia ei julkaista.

 


Kulttuuripassi 2018

Kulttuuripassi lukuvuodelle 2018–2019 on tarkoitettu kaikille 9.-luokkalaisille Oulussa. Se on henkilökohtainen etukortti, jolla pääsee edullisesti passissa mainittuihin kulttuuri- ja taidetilaisuuksiin. Passi on jaettu kouluihin elokuussa 2018 ja  on voimassa koko lukuvuoden.

Kulttuuripassit jaetaan myös koulujen kulttuuriopettajille, aina yhdelle vastuuopettajalle koulua kohden. Näin kulttuuriopettajia halutaan kannustaa taiteen ja kulttuurin pariin ja kiittää tärkeästä työstä kouluissa. Koulujen kulttuuriopettajista on toimitettu listat passissa etuja tarjoaville tahoille. Opettajan tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä. Passit jaetaan myös päivähoidon kulttuuritoiminnan suunnitteluryhmälle.

Kulttuuripassin 2018–2019 rahoittaa Oulun kaupungin kulttuuripalvelut ja sen toimitetaan kulttuuritalo Valveella.

Tiedot kulttuuripassieduista 2018–2019