Ulla Tapaninen

Pala Mielikuvistusta -animaatiopaja

Sisältö: Työpajassa käydään läpi animaatioelokuvan tärkeimmät teoriaosuudet, jonka jälkeen suunnitellaan  ja toteutetaan oma lyhyt animaatioelokuva pienissä, n. 2-6 oppilaan, ryhmissä. Oppilaille tullaan antamaan vaihtoehtoja aiheista sekä muutama esimerkki, jonka pohjalta he valmistavat tarinan ja  käsikirjoituksen. Lavasteet ja elokuvan hahmot tehdään muovailuvahasta,kartongista,paperista,pahvista,kankaista ja muista askartelutarvikkeista, mitä kouluilta ja ohjaajalta löytyy. Valmiin käsikirjoitusten ja lavasteiden jälkeen oppilaat kuvaavat animaationsa ja editoivat sen tietokoneella. Tuotokset katsotaan yhdessä pajan päätteeksi tai halutessaan koulut voivat järjestää kaikista tehdyistä videoista yhteisen ensi-illan.

 

Tavoite: Tutustua animaatioelokuvan perusteisiin tekemisen kautta,kehittää ryhmätyötaitoja sekä  uskallusta osallistua toimintaan tehtävien kautta. Tavoitteena on tehdä yksi kokonainen elokuvateos sekä kehittää opiskelijan luottamusta omaan luovaan ja intuitiiviseen työskentelyyn ryhmässä.

 

Animaatioelokuvien opetusvideo kouluille


 

 

 


Hittituote - oma mainos

Sisältö: Työpajassa käydään läpi mainostamisen etiikkaa, tärkeyttä ja todellista tarvetta. Esitellään videoesimerkkien kautta erilaisia mainoksia ja tyylilajeja. Oppilaat toteuttavat oman mainoksensa pienryhmissä (n. 2-6 oppilasta). Oppilaille annetaan valmiita aiheita, joista he voivat valita toteuttamiskelpoisen mainoksen, ideoida ryhmässä tarinan ja tehdä käsikirjoituksen. Alaluokat askartelevat oman kaupan ja/tai keksivät uuden oman tuotteen, josta tehdään mainos. Tärkeää on myös mahdollisten näyttelijöiden valinta mainokseen. Lukiolaisille tarjotaan myös syventäviä opintoja, jotka käsittelevät asiakassuhteita,budjettilaskentaa (mainosten todellinen kustannus), tarjousten tekemistä, ryhmässä ideointia,harjotteita sekä käsitellään mainosten ekologisuutta. Sekä alaluokkien,yläluokkien että lukiolaisten kanssa tehdään myös ennen itse kuvauksia kuvausharjoitus, jossa opetellaan kuvaustilanteen ohjausta sekä käskymuodot (”hiljaisuus-kuvataan-kamera-käy-ole hyvä!”).

 

Tavoite: Työpajan tavoitteena on löytää mainoksen ideoinnin hauskuus ja työskennellä ryhmässä luovasti, annetun aiheen pohjalta. On myös tärkeää neuvoa opiskelijaa mediakriittiseksi esimerkkien ja mainoksen tekemisen myötä. Tavoitteena on myös mainosten tekemisen haasteiden ja kustannusten ymmärtäminen: tv:ssä näkyy vain murto-osa siitä, mitä lukeutuu ideoinnista valmiiseen tuotokseen.

Yläluokkalaiset ja lukiolaiset suunnittelevat mainoksen sekä annetun aiheen että mainoksen genren perusteella. Valmiit mainokset voidaan katsoa luokittain yhdessä tai koulu voi halutessaan järjestää yhteisen ensi-illan teoksille.

 

 


Mainosvideo. Kaukovainion koulu from Taiteilija Koulussa on Vimeo.