Myry Voipio

 

Loitsuja ja lohikäärmeitä

Satutyöpaja 7–12-vuotiaille (6-8 tuntia)

Työpajassa perehdytään sadun historiaan, kehitykseen ja kirjoittamiseen. Aineistossa edetään perinteisistä kansansaduista nykypäivän modernisoituneeseen satuun. Tunnit muodostuvat lyhyestä satukatsauksesta, kohdesadun lukemisesta, analysoimisesta ja omien satuaihelmien kehittämisestä ja kirjoittamisesta. Työpaja tarjoaa monipuolisia keinoja tarkastella ja analysoida satukirjallisuutta ja -kulttuuria kontekstissaan. Tarkoituksena on perehdyttää oppilaat sekä satujen rakenteelliseen, kirjallisuudentutkimukselliseen analysoimiseen että oman tekstin laatimiseen.

Printtaa opettajan materiaali pdf-muodossa

 

Esimerkkejä työpajassa ja kotitehtävinä käsiteltävistä teksteistä ja tekijöistä:

Tuhannen ja yhden yön tarinoita

Eurooppalaiset kansansadut (Grimmin veljekset, Charles Perraut)

Suomalaiset ja balttilaiset kansansadut

H. C. Andersen

Zacharias Topelius

Lewis Carroll

A. A. Milne

Astrid Lindgren

Tove Jansson

Joan Aiken

Jukka Parkkinen

Margaret Mahy

Roald Dahl

Kaarina Helakisa

Kari HotakainenHirviöitä ja ihmisiä

Fantasia-, seikkailu- ja scifityöpaja 13–15-vuotiaille (6-8 tuntia)

Työpajassa perehdytään nuorten fantasia-, seikkailu- ja scifikirjallisuuteen. Aineisto koostuu pääsääntöisesti nykykirjallisuudesta, mutta jonkin verran käsitellään myös lajihistorian kannalta merkityksellisiä vanhempia tekstejä. Tunnit muodostuvat kulloinkin käsiteltävänä olevaan teokseen liittyvästä lyhyestä pohjakatsauksesta, näytteen lukemisesta, analysoimisesta ja omasta luovasta kirjoittamisesta. Työpaja tarjoaa monipuolisia keinoja tarkastella nuorille suunnattua seikkailu-, fantasia- ja scifikirjallisuutta kontekstissaan. Tarkoituksena on perehdyttää oppilaat sekä kaunokirjallisuuden rakenteelliseen, kirjallisuudentutkimukselliseen analysoimiseen että oman tekstin laatimiseen.

 

Esimerkkejä työpajassa ja kotitehtävinä käsiteltävistä tekijöistä:

Edgar Allan Poe

Jules Verne

Lewis Carroll

Eva Ibbotson

Diana Wynne Jones

Anthony Horowitz

Eoin Colfer

P. B. Kerr

Neil Gaiman

Stephenie Meyer

P. C. ja Kristin Cast

L. J. Smith

Ilkka Remes

 


Verkon vangit?

Kulttuurin verkostoitumisen työpaja lukiolaisille (6-8 tuntia)

Työpajassa perehdytään kulttuurin verkostoitumiseen liittyviin ilmiöihin, genreen ja sukupuolen performatiivisuuteen. Aineisto koostuu kirjallisuudesta, elokuvista, televisiosarjoista ja musiikista. Tunnit muodostuvat teeman kontekstualisoimisesta, näytteen tarkastelemisesta, analysoimisesta ja omasta, aiheeseen liittyvästä luovasta kirjoittamisesta. Työpaja tarjoaa monipuolisia analyysin keinoja tarkastella nykykulttuurin verkostoitumista ja siihen liittyviä ilmiöitä. Tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat kulttuurin, lajin ja sukupuolen rakentumisen analyyttiseen tarkasteluun. Tavoitteena on osoittaa opiskelijoiden oman luovan kirjoittamisen kautta, miten samasta teemasta voidaan erilaisten lähestymistapojen ja valitun lajin kautta rakentaa hyvin erityyppisiä kaunokirjallisia tekstejä.

 

Esimerkkejä työpajassa ja kotitehtävinä käsiteltävistä teemoista:

Showpaini

Muoti

Urheilu ja heteromatriisi

Emily Bronte–Kate Bush: Wuthering Heights

Chick lit -ilmiö

Quentin Tarantino

Komedia, ironia ja ihmisyys: Kumman kaa

Vahvat tyttöhahmot

Disney-elokuvat ja sukupuolen performanssi

Dekkarin piirteitä

Supersankarit

Vampyyri-ilmiö