Marianne Sotti

Vanhasta uutta: vaatetuunauksen työpaja

Kohderyhmä: yläluokat

Sisältö: Työpajassa tutustutaan kierrättämiseen ja ekologisuuteen pukeutumisen alueella. Siinä tutustutaan monipuolisesti tuunaamisen maailmaan sekä opetuksen ja ideamateriaalin avulla että käytännön työskentelyn kautta. Työpajassa tutkitaan ja etsitään olemassa olevaa tekstiilimateriaalia ja mietitään sen uudelleen käytön mahdollisuuksia. Työpajaa varten oppilaat tuovat kotoaan sopivaa tuunattavaa materiaalia. Työpajan aikana muokataan vanhasta materiaalista uudenlaista ja persoonallista rohkein vedoin, luovuutta säästämättä sekä nautitaan käsillä tekemisestä!

Tavoitteet: Työpajan tavoitteena on kädentaitojen kehittämisen lisäksi pohtia vaatteiden eettisyyteen ja ympäristömyötäisyyteen liittyviä asioita sekä valottaa sitä mitä kaikkea tekstiilien ja vaatteiden kierrätys voi olla. Työpajassa etsitään persoonallista ilmaisua pukeutumisen ja kädentaitojen kautta sekä pohditaan muotoilun ja kädentaitojen eettisiä arvoja ja kestävää kehitystä. Työpajan asiasisällöt avartavat ajattelua pukeutumiseen, kuluttamiseen ja muotiin liittyvissä asioissa.


Pehmeää anarkiaa! Neulegraffiteja lähiympäristöön

Kohderyhmä: yläluokat ja lukio

Sisältö: Työpajassa tutustutaan neulegraffiti-ilmiön maailmaan opetuksen kerronnan, kuvamateriaalin ja käytännön työskentelyn kautta. Työpajassa oppilaat ovat luovia tekstiilitaiteilijoita ja tekevät uudenlaista tekstiilitaidetta tuomaan jotain uutta ja yllätyksellistä arkisiin ympäristöihin. Työpajassa voidaan sekoittaa erilaisia tekniikoita oppilaiden halun mukaan. Tekniikoina käytetään neulomista, virkkaamista, pujottelua, sekä erilaisia koristelutapoja. Materiaaleina käytetään erilaisia lankoja.

Tavoitteet: Työpajassa tuodaan neulegraffitein lisää eloa ja piristystä rakennettuun ympäristöön. Siinä otetaan haltuun koulu ja sen lähiympäristö. Työpajassa etsitään persoonallista ilmaisua käsityöllisten menetelmien kautta ja löydetään uusia puolia käsityön maailmasta.

Printtaa työpajan ohje pdf-muodossa


Satuhenkilön uudet vaatteet - pukusuunnittelun työpaja

Kohderyhmä: alaluokat

Sisältö: Työpajassa kurkistetaan näyttämön esiripun taakse ja tutustutaan pukusuunnittelun ja näyttämöpukujen maailmaan. Pukusuunnittelija kertoo sanoin ja kuvin omasta työstään ja yleisellä tasolla siitä mitä kaikkea pukusuunnittelijan työhön kuuluu. Työpajassa tutustutaan pukusuunnittelijan työn eri vaiheisiin aina ideoinnista ensi-iltaan sekä tehdään roolihahmojen pukusuunnittelua käytännön tasolla paperinukeille.

Tavoitteet: Työpajan avulla tehdään tutuksi pukusuunnittelijan ammattia ja puvustuksen synnyn prosessia. Työpajan kautta voidaan oppia asioita myös teatterin havainnoinnista ja tulkitsemisesta sekä esteettisestä arvosta.

Printtaa työpajan ohje pdf-muodossa


Villinä viidakossa: neulegraffiteja ja tekstiiliveistoksia lähiympäristöön

Kohderyhmä: Alaluokat

Sisältö: Työpajassa tutustutaan tekstiilitaiteen maailmaan opetuksen kerronnan, kuvamateriaalin ja käytännön työskentelyn kautta. Siinä tutustutaan neulegraffiti-ilmiöön ja tekstiiliveistosten saloihin. Työpajassa oppilaat ovat luovia tekstiilitaiteilijoita ja he saavat tehdä erilaisia neulegraffiteja ja tekstiiliveistoksia käsityöllisin menetelmin villin viidakkoteeman mukaan. Työpajassa voidaan sekoittaa erilaisia tekniikoita oppilaiden osaamisen puitteissa. Tekniikoina käytetään esimerkiksi neulomista, virkkaamista, ompelua käsin ja koneella, pujottelua, punontaa sekä erilaisia koristelutapoja. Materiaaleina käytetään erilaisia lankoja ja kangasmateriaaleja.

Tavoitteet: Työpajassa tuodaan neulegraffitein ja tekstiiliteoksin lisää eloa ja piristystä kouluympäristöön. Työpajassa etsitään persoonallista ilmaisua ja tekemisen iloa käsityöllisten menetelmien kautta. Tekemisen kautta myös löydetään uusia puolia käsityön maailmasta.

 


Puvusta omakuva - pukusuunnittelun työpaja

Kohderyhmä: yläluokat

Sisällöt: Työpajassa kurkistetaan näyttämön esiripun taakse ja tutustutaan pukusuunnittelun ja näyttämöpukujen maailmaan. Pukusuunnittelija kertoo sanoin ja kuvin omasta työstään ja yleisellä tasolla siitä mitä kaikkea pukusuunnittelijan työhön kuuluu. Työpajassa tutustutaan pukusuunnittelijan työn eri vaiheisiin aina ideoinnista ensi-iltaan sekä tehdään pukusuunnittelua käytännön tasolla tekemällä omakuvaa kuvastava paperinukkehahmo.

Tavoitteet: Työpajan avulla tehdään tutuksi pukusuunnittelijan ammattia ja puvustuksen synnyn prosessia. Työpajan kautta voidaan oppia asioita myös teatterin havainnoinnista ja tulkitsemisesta sekä esteettisestä arvosta.