Maarit Tuhkala

Lavastuksen mystinen harha - sukellus lavastustaiteen maailmaan

Kohderyhmä: yläluokat ja lukio

Kesto: 2 x 2 h

Sisältö: Työpajassa tutustutaan syvällisesti ja monipuolisesti näytelmien ja elokuvien lavastuksiin eli tiloihin, joissa tarinat elävät. Katsomme pieniä pätkiä teatteriesityksistä ja elokuvista, ja pohdimme näkemäämme ja kokemaamme – millä tavoin lavastus tukee tarinaa, ja mistä lavastuksessa olevat yksityiskohdat kertovat? Pienimuotoisessa tehtävässä tutkimme kuvia, ja arvioimme kenen tila on ja mitä se omistajastaan kertoo. Tutustumme myös lavastajan varsinaiseen työhön: suunnitteluun ja ideoimiseen. Käytämme lavastajan suunnittelutyöhön liittyviä työkaluja ja suunnittelemme henkilöhahmolle luonnekartoituksen ja hänelle ominaisen tilan.

Tavoitteet: Avaamme lavastuksien ideoita ja merkityksiä - niitä asioita, mitä ne konkreettisesti kertovat visuaalisella kielellään. Kaikkea näkemäämme emme aina tiedosta, joten opettelemme katsomaan visuaalisten asioiden tarkoituksia – asioita, joista lavastaja puhuu teoksellaan. Yhteisöllisen tekemisen kautta saamme aavistuksen siitä, miltä tuntuisi olla osana tekemässä lavastusta teatteriin.

 


Lavastajan pienet unelmat - fantasiat konkreettisiksi pienoismalleiksi

Kohderyhmä: alaluokat, yläluokat, lukio

Kesto: 3 - 4 x 2 h

Sisältö: Tutustumme teatterimaailmaan ja lavastajan ammattiin konkreettisesti; lavasteiden suunnittelemiseen ja ideoimiseen. Varsinaisesti keskitymme suunnitelmien ja ideoiden selkeään havainnollistamiseen, eli pienoismallien rakentamiseen, joita lavastajat joutuvat tekemään lavasteiden rakentajille. Rakennamme satukuunnelman, tarinan, elokuvakohtauksen tai näytelmän perusteella pienoismallilavastuksen joko ryhmässä tai kaikki yhdessä, jolloin jokainen rakentaa yksi tai kaksi elementtiä yhteiseen pienoismallilavastukseen.

Tavoitteet: Työpajassa opimme lavastajien konkreettisia kikkoja ja ideoita, joilla lavastukset saadaan toimimaan. Saamme myös tietoa, mitä lavastajan työ on konkreettisesti ja mitä lavastajan ammattitaidolta vaaditaan. Työpajan aikana opetellaan myös ajatusten, havaintojen ja mielikuvien ilmaisemista lavastamisen avulla. Keskitymme pienoismallien tekemiseen huolella, ja pyrimme aidonnäköiseen lopputulokseen.

 


Tilasta toiseen ulottuvuuteen - seinän muuttaminen maalaukseksi

Kohderyhmä: yläluokat, lukio

Kesto: 6 - 8 x 2 h

Sisältö: Työpajassa maalaamme uuden ilmeen koulun tilaan tai valmistamme maalaamalla sermejä juhlatilaisuuksia varten. Tutustumme kurssilla teatterin fondimaalauksiin ja niiden monipuoliseen käyttötarkoituksiin. Opettelemme maalaamaan fondimaalaus –tekniikalla, jossa otamme huomioon erityisesti katsomisetäisyyden sekä valöörikontrastit.

Tavoitteet: Työpajassa opimme maalaamaan ottaen vallitseva ympäristö huomioon. Valaistus, tilan muoto ja tarkoitus, sekä maalauksen sanoma ympäristöön suhteutettuna ovat tärkeitä asioita huomioida. Tässä yhteisöllisessä työpajassa saadaan tuntumaa lavastemaalauksesta työskentelemällä itsenäisesti sekä yhteisön jäsenenä. Oppilas oppii myös tarkastelemaan ympäristöään monista eri näkökulmista, joista esteettiset arvot nousevat vahvimmin esille.