Kaija Hinkula

Pintaan! -maalausmatka

Kohderyhmä: ala-aste, ylä-aste, lukio

Työpajan kesto: 2 x 2h

Sisältö ja tavoitteet:  Työpajassa tutustutaan erilaisiin pintoihin ja niiden ominaisuuksiin, tarkastellaan pintoja maalaustaiteen näkökulmasta sekä tutustutaan erilaisten välineiden ja materiaalien käyttöön maalauksen pinnan rakentamisessa.

Työpajassa oppilas toteuttaa oman maalauksen eri välineitä ja tekniikoita käyttäen. Toisena tehtävänä oppilas kokeilee maalauksen pinnan rakentamista reliefimäisesti eri materiaalein.

Työpajan tavoitteena on tutustuttaa oppilas eri välineiden ja materiaalien hyödyntämiseen maalaamisessa niin kuvien kuin oman tekemisen kautta. Esimerkkitaiteilijoiden kautta oppilas saa kosketuksen myös ei-esittävään maalaustaiteeseen. Työpaja kehittää kuvan tulkinnan taitoja, mielikuvitusta sekä abstraktia hahmotuskykyä, erilaisten pintojen tunnistamista sekä erilaisten välineiden ja materiaalin luovaa käyttöä kuvan tekemisessä.