Elina Piukkula

Tarpeesta tuotteeksi – kestävää muotoilua

Sisältö: Työpajassa tutustutaan muotoilijan ammattiin ja tuotesuunnitteluprosessiin kestävän kehityksen näkökulmasta ja toteutetaan yhteinen tuotesuunnittelutehtävä. Tehtävä aloitetaan ryhmäideoinnilla, minkä jälkeen oppilaat piirtävät valitsemastaan ideasta tuoteluonnoksia ja rakentavat lopulta tuotetta havainnollistavan pienoismallin.

Tavoitteet: Työpajassa opitaan tuotteen syntyyn liittyviä prosesseja, luodaan pohjaa kestävälle kulutukselle ja kehitetään 2D- ja 3D- ilmaisua luonnostelun ja mallinrakennuksen keinoin.

 

 


Luovaks – luovia haasteita kisaten ja kokeillen

Sisältö: Millaisia taitoja eri alojen suunnittelijoilla on? Mistä suunnittelija saa ideoita töihinsä? Miten luovuutta voi harjoittaa? Työpajassa toteutetaan useita lyhyitä harjoituksia. Leikitään muodoilla, väreillä ja materiaaleilla, sommitellaan, piirretään, rakennetaan, muovaillaan - kisaten ja kokeillen.

Tavoitteet: Työpajassa opitaan erilaisia menetelmiä oman luovuuden kehittämiseen, innostetaan kokeilemaan ja havainnoimaan visuaalista ympäristöä uudella tavalla, sekä opitaan muita suunnittelualalla tärkeitä taitoja, kuten ongelmanratkaisua ja 3D- hahmotuskykyä.