Kädentaidot, arkkitehtuuri ja muotoilu

 

Merenelävää

Luokka-aste: 1.-6. lk
Kesto: 4 x 45 min, mielellään kahdessa osassa.
Ryhmäkoko: max.24
Ohjaaja: Jenni Kyllönen

Tarvittavat materiaalit:
vanhoja parittomia sukkia
helmiä
paljetteja
nappeja
neuloja
ompelulankaa
liimaa
kankaan palasia
saksia
vanua
riisiä tai herneitä (kuivia)

Ohjaaja tuo muut tarvittavat materiaalit.

Keskeisenä ajatuksena on yhdistää taidekasvatukseen seikkailukasvatuksellisia elementtejä.  Ajatuksena on saada oppia kokemusten ja yhdessä tekemisen kautta. Työpajassa tarkkaillaan ja pohditaan ajankohtaista asiaa (Itämeren tila) sekä heijastetaan sieltä saatuja mietteitä muotoilu- ja käsityötyöskentelyyn. Työpajassa opetellaan myös havainnoimaan ja kunnioittamaan luontoa sekä vahvistamaan luovuutta.  Työpajan aikana tutustutaan myös materiaalien kierrättämiseen sekä lankojen ja kankaiden rohkeaan käyttöön. Luonto liittyy vahvasti niin luovaan tekemiseen kuin elämäämme, minkä takia luonnon vaikutusta on tärkeä oppia havainnoimaan.

Työpajan aikana materiaalien tuntemus kehittyy ja niitä opitaan käyttämään sovelletusti. Nykyään hyvin moni perinteinen taito on katoamassa. On hyvä oppia ompelutaitoja, jotka kehittävät myös motoriikkaa. Käsillä tekemisestä voidaan saada positiivisia kokemuksia ja oppia käsin ompelun taitoa ja sen mahdollisuuksia. Oppilaat osallistuvat WWF:n kalakampanjaan ja kaloista pyritään tekemään näyttely.

 

Vaahtopää

Luokka-aste: 1.-6. lk
Kesto: 4 x 45 min, mielellään kahdessa osassa.
Ryhmäkoko: max.24
Ohjaaja: Jenni Kyllönen

Tarvittavat materiaalit:
vanhoja parittomia sukkia
helmiä
paljetteja
nappeja
neuloja
ompelulankaa
liimaa
kankaan palasia
saksia
vanua
riisiä tai herneitä (kuivia)

Ohjaaja tuo mukanaan muut tarvittavat materiaalit.

Työpajan keskeisenä sisältönä on tutustua ajankohtaiseen aiheeseen taiteen kautta. Työpajassa pohditaan Itämeren tilaa ja sitä, että voisimmeko omalla käyttäytymisellä vaikuttaa Itämeren hyvinvointiin. Pohdimme samalla myös miten taiteella voi vaikuttaa ja otamme yhdessä osaa Vaahtopää–projektiin, jonka tavoitteena on visioida tulevaisuuden Itämeren eliölaji ja toteuttaa se kierrätysmateriaalein.

Työpajan tavoitteena on pohtia taiteen vaikutusta ajankohtaisiin ilmiöihin ja kehittää mielikuvitusta sekä vapaata luovaa toimintaa. Työpajan aikana materiaalien tuntemus kehittyy ja niitä opitaan käyttämään sovelletusti. Nykyään hyvin moni perinteinen taito on katoamassa. On hyvä oppia ompelutaitoja, jotka kehittävät myös motoriikkaa. Käsillä tekemisestä voidaan saada positiivisia kokemuksia ja oppia käsin ompelun taitoa ja sen mahdollisuuksia.