Jenni Kyllönen

Solmut selviksi seikkaillen

2 x 90 min, luokat 1-6

 

SISÄLTÖ: Työpaja yhdistää seikkailukasvatuksellisia vivahteita kirjonnan

oppimiseen. Samalla tutustumme lähiympäristöön ja harjoittelemme sen

hahmottamista kaksiulotteiseksi kartaksi.

TAVOITE: Työpajassa opetellaan havainnoimaan ja kunnioittamaan luontoa,

toimimaan ryhmässä sekä heijastamaan ryhmässä opittuja asioita

henkilökohtaiseen työskentelyyn. Työpajan aikana pyritään tutustumaan

eri tekstiilimateriaaleihin ja kirjonnan perustekniikoihin. Tavoitteena on

tarkastella lähiympäristöä uusin silmin, seikkaillen. Toimimisen ja

tekemisen ohella kehitetään uusia kivoja tapoja käyttää kirjontaa itsensä

ilmaisemisessa.

Aistit avoinna Afrikalle

3 x 90 min, luokat 7-9 ja lukio

 

SISÄLTÖ: Työpaja tutustuttaa nuoret kirjonnan perusteisiin ja kirjontaan

taidemuotona. Työpaja pohjautuu Oulun taidemuseolla olevaan Afrikan

tähdet -näyttelyyn. Sen keskeisenä ajatuksena on tutustua taidemuseoon

ja saada näyttelystä vaikutteita omaan työskentelyyn.

TAVOITE: Tarkoituksena on inspiroitua afrikkalaisesta taiteesta ja siirtää sen

vaikutuksia omaan työskentelyyn. Työpajan tekniikkana on kirjonta.

Tutustumme peruspistoihin ja kokeilemme luovaa kirjontaa.