Yliopistoyhteistyö

Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitos (Taida) toteuttaa yhdessä Valveen sanataidekoulun kanssa sanataiteen suuntautumisvaihtoehdon sisältöjä, tutkimushankkeita ja opiskelijoiden sanataideharjoitteluja. Opintokokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus on aloitettu Bolognan sopimuksen uudistusten myötä jo vuosina 2006 - 2007.

Suuntautumisvaihtoehto alkaa aineopintovaiheessa. Sanataideopintoja suorittavat ennen kaikkea äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi suuntautuvat opiskelijat, mutta niiden suorittaminen on mahdollista myös muille kirjallisuutta sivu- tai pääaineena lukeville. Suuntautumisvaihtoehto koostuu kolmesta kurssista (yht. 15 op), jotka opiskelijat voivat sijoittaa aine- ja syventäviin opintoihinsa.

Yhteistyö on laajennettu myös kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Sanataidekoulu tarjoaa joka kevät harjoittelumahdollisuuden usealle taidekasvatuksesta kiinnostuneelle opiskelijalle.