Päiväkotien kautta oululaisille 4–6-vuotiaiden vanhemmille lähetetty kysely koskien lastenkulttuurin ja kulttuurikasvatuksen palveluja sekä viestintää ja tapahtumatiedottamista (syyskausi 2015).

Kaikkiaan vastauksia saatiin 934 kpl, ks. liite.