Kulttuuriopetus Oulussa ja Oulun kouluissa

Oulussa on käytössä Kulttuuriopetuksen suunnitelma, joka on kaupungin opetussuunnitelman liite. Sen tavoitteena on antaa oppilaalle peruskoulun aikana kulttuurinen yleissivistys, tukea kulttuuri-identiteetin muodostumista ja vahvistaa kulttuurien moninaisuuden ymmärtämistä. Se turvaa oppilaiden näkökulmasta tasa-arvoisen kulttuuriopetuksen: oppilas saa perusopetuksen aikana samanlaiset mahdollisuudet kulttuuriopetukseen luokasta, koulun sijainnista tai koulun vaihdosta huolimatta.

Kulttuuriopetuksen suunnitelman avulla voidaan kehittää koulujen kulttuuritoimintaa ja tapahtumia sekä tukea oppilaiden omaa tekemistä. Se antaa myös raamin koulun ja kulttuurin väliselle yhteistyölle. Oppimisympäristöinä voivat toimia oman koulun lisäksi mm. kulttuurilaitokset, tapahtumat, työpajat ja projektit.

Oulussa on tehty pitkäjänteistä työtä koulun ja kulttuurin yhteistyön edistämiseksi. Perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelman ensimmäinen painos julkaistiin jo 2009 ja vuonna 2010 opetuslautakunta hyväksyi sen osaksi Oulun kaupungin opetussuunnitelmaa. Suunnitelma on uudistettu osana perusopetuksen opetussuunnitelmatyötä vuonna 2016. Oulussa peruskoulut kirjaavat koulukohtaiset kulttuuriopetuksen suunnitelmansa käyttäen apuna kaupungin Kulttuuriopetuksen suunnitelmaa.

Valtakunnallisesti kulttuuriopetuksen kehittäminen yhdessä opetustoimen kanssa kuuluu kulttuuritalo Valveen erikoisosaamisalueisiin. Kulttuuritalo Valve kerää tietoa eri kuntien kulttuuriopetus- ja kasvatussuunnitelmista.

Täältä löydät Oulun kaupungin kulttuuriopetuksen suunnitelman.

Kulttuuriopetuksen suunnitelmaa täydentää Kulttuuripolku,  mikä on tukimateriaali kulttuuriopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Täältä löydät Kulttuuripolun.