Valveen lastenkulttuurin toiminnan lähtökohta

Oulussa lastenkulttuuria on kehitetty määrätietoisesti jo yli 20 vuotta. Kaupungin jokaisella kulttuurilaitoksella on omaa lastenkulttuuriin liittyvää toimintaa. Olemassa oleva monipuolinen toiminta on lähtökohta myös Valveen lastenkulttuurin kehittämiselle.

Kulttuuritalo Valve on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen. Lastenkulttuurikeskukset ovat tehneet valtakunnallista yhteistyötä vuodesta 2003, ja kulttuuritalo Valve on ollut mukana alusta asti.

Valve Suomen lastenkulttuurikeskusten liitossa

Kulttuuritalo Valve on yksi Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton  perustajajäsenistä.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten yhdistys, joka vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto toimii jäsentensä yhteistyöelimenä, hallinnoi hankkeita ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto  perustettiin keväällä 2015 Espoossa. Perustajajäseninä oli neljätoista lastenkulttuurikeskusta eri puolilta maata. Liiton taustalla on vuonna 2003 alkanut lastenkulttuurikeskusten verkostomainen yhteistyö, joka käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön perustaessa Taikalamppu-verkoston.

Kulttuuritalo Valveen valtakunnallista erityisosaamista on lasten ja nuorten sanataidekasvatuksen, kirjallisuuden ja elokuvakasvatuksen kehittäminen. Lisäksi tehtävänä on kehittää taidekasvatusta ja koulujen ja kulttuurin välistä yhteistyötä.

Sanataide
Sanataidekasvatuksen ja kirjallisuuden kehittämistä organisoi Valveen sanataidekoulu.

Elokuva
Lasten ja nuorten elokuvakasvatusta organisoi ja kehittää Valveen elokuvakoulu.

Lisäksi kulttuuritalo Valveen Konstilassa hoidetaan muotoilu-, arkkitehtuuri-, kädentaito- ja ympäristökasvatuksen kehittämistä.

Näiden lisäksi tehtävänä on yleensä taidekasvatuksen kehittäminen. Tavoitteena on tuoda taide ja kulttuuri lähelle lasten ja nuorten arkea: etsiä ja kokeilla uusia taidekasvatusmuotoja ja -menetelmiä, jotka tuovat taiteen ja kulttuurin kouluihin, päivähoitoon ja perheiden yhteisiin harrastuksiin. Eri taiteenalojen työpajat, kurssit ja projektit on suunnattu lapsille, nuorille, perheille, opettajille, nuorisotyöntekijöille sekä erityisryhmille esimerkiksi lastensuojelutyössä.

Moniammatillinen yhteistyö

Lastenkulttuuritiimi
Valveen lastenkulttuurin kulttuurituottaja jatkaa yhteistyömallien kehittämistä kulttuurilaitosten, perusopetuspalveluiden, varhaiskasvatuspalveluiden ja nuorisopalveluiden kanssa. Yhteistyötä tehdään lastenkulttuuritiimissä, jossa ovat edustettuina Oulun kaupungin seitsemän kulttuurilaitosta, taiteen perusopetuksen yksikkö, koulut, päivähoito ja nuorisotoimi. Lastenkulttuuritiimin tehtävänä on kehittää oululaista lastenkulttuuria ja toimijoiden välistä yhteistyötä.

Yhteistyö perusopetuspalveluiden kanssa
Oulussa on käynnistynyt valtakunnallisesti ainutlaatuinen yhteistyö perusopetuspalveluiden ja Valveen lastenkulttuurin välillä taide- ja kulttuurikasvatuksen saamiseksi koulujen opetussuunnitelmiin. 

Syksyllä 2003 julkaistiin Koulun kulttuuriopas, joka antaa ohjeita ja malleja kulttuuriopetussuunnitelman laatimiseksi. Tammikuussa 2004 julkaistiin ensimmäinen oululainen Kulttuuripassi. Kulttuuripassi on tarkoitettu kaikille 9.-luokkalaisille Oulussa. Se on henkilökohtainen etukortti, jolla pääsee edullisesti tai ilmaiseksi passissa mainittuihin kulttuuri- ja taidetilaisuuksiin.

Varhaiskasvatuspalvelut ja nuorisopalvelut
Yhteistyötä Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden ja nuorisopalveluiden kanssa jatketaan edelleen ja etsitään uusia yhteisiä toimintamuotoja, jotka palvelevat lasten taidekasvatusta sekä estävät syrjäytymistä. Kouluyhteistyötä kehitetään edelleen koulujen kulttuuriopetussuunnitelmista valmistuneen tutkimuksen mukaisesti.

Oulun lastenkulttuuriverkosto
Oululaisten lasten- ja nuortenkulttuurin toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi on perustettu Oulun lastenkulttuuriverkosto syksyllä 2004.

Oulun lastenkulttuuriverkoston tavoitteena on lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä, toimia keskustelukanavana sekä parantaa tiedotusta. Verkosto toimii osana kulttuuritalo Valvetta ja sen toiminnasta vastaa Valveen lastenkulttuurin henkilökunta. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä yhteisten taidekasvatusprojektien toteuttamiseksi.