Valveen sanataidekoulun ryhmät ja ilmoittautuminen

Valveen sanataidekoulun harrastusryhmissä jokainen voi innostua kielestä, kirjoista ja kirjoittamisesta. Ryhmiä on tarjolla kaikenikäisille, vauvoista aikuisiin.

Valveen sanataidekoulun opintojärjestys on neliportainen:

  1. Koko perheen sanataide: 0 - 4-vuotiaat harrastavat yhdessä aikuisen kanssa
  2. Lasten sanataide: 5 - 11-vuotiaat sanataideharrastajat
  3. Nuorten sanataide: 11 - 18-vuotiaat sanataideharrastajat
  4. Aikuisten sanataide: yli 18-vuotiaat

Uusien harrastajien ilmoittautuminen lukuvuoden 2019–2020 sanataideryhmiin alkaa 7.8.2019 tämän linkin kautta.


VALVEEN SANATAIDEKOULUN HARRASTUSRYHMÄT 2019–2020

0–4-VUOTIAAT
Perheen pienimpien sanataidekerhoissa lapsi ja aikuinen harrastavat yhdessä. Toiminnan tavoitteena on tukea runoleikin ja yhdessäolon kautta lapsen ja vanhemman varhaista vuorovaikutusta. 2-vuotiaista alkaen kerhoissa tutustutaan myös kuvakirjoihin, opetellaan yhdessä kuuntelemisen taitoa sekä keksitään ja kerrotaan ihan itse. Tärkeintä on ilo ja leikki!

0–4-vuotiaiden sanataidekerhot kokoontuvat Kulttuuritalo Valveella 8 kertaa lukukaudessa, joka toinen viikko. Lukukausimaksu on 40 euroa.

UUSI Vauvasanataidekerho (v. 2019 syntyneet)
Perjantaisin klo 11–11.30, alk. 30.8.

1-vuotiaiden sanataidekerho (v. 2018 syntyneet)
Perjantaisin klo 10–10.30, alk. 30.8.

1–2-vuotiaiden sanataidekerho
Lauantaisin klo 10–10.30, alk. 31.8.

2-vuotiaiden sanataidekerho
Lauantaisin klo 10–10.30, alk. 31.8.

3-vuotiaiden sanataidekerho
Lauantaisin klo 11–11.40, alk. 31.8.

3–4-vuotiaiden sanataidekerho
Lauantaisin klo 11–11.40, alk. 31.8.

4-vuotiaiden sanataidekerho                          
Maanantaisin klo 18–18.40, alk. 2.9.


5–11-VUOTIAAT
5–11-vuotiaiden sanataiteessa keskiössä ovat (oudot, hassut, hurjat ja hauskat) sanat sekä niistä kasvavat omat ja yhteiset kertomuksenkappaleet, tarinanpalat ja runot. Ryhmässä opetellaan kertomisen iloa, kuuntelemisen ja keskustelemisen taitoa.

Kirjoitustaidon kehittymisen myötä kunkin harrastajan oma kirjoittaminen saa merkittävän roolin sanataideryhmien sisällöissä. Lapset alkavat vähitellen hahmottaa itseään yksilöllisinä kirjoittajina ja kertojina, ja näin sanataideharrastus voi osaltaan auttaa lasta positiivisen minäkuvan ja identiteetin rakentamisessa.

5–11-vuotiaiden sanataideryhmät kokoontuvat Kulttuuritalo Valveella viikoittain, 12–15 kertaa lukukaudessa. Lukukausimaksu on 55–65 euroa.

5–vuotiaiden sanataidekerho
Maanantaisin klo 17–17.45, alk. 2.9.

6–8-vuotiaiden sanataidekerho

Keskiviikkoisin klo 17–17.45, alk. 4.9.

8–9-vuotiaiden sanataideryhmä
Keskiviikkoisin klo 18–19, alk. 4.9.

10–11-vuotiaiden sanataideryhmä
Torstaisin klo 18.30–19.30, alk. 5.9.


11–18-VUOTIAAT
Nuorten sanataiteessa keskeistä on jokaisen nuoren oman kirjoittajaäänen etsiminen ja arvostaminen, erilaisuuden kunnioittaminen sekä ryhmän yhteisöllisyys. Ryhmissä kirjoitetaan, luetaan, keskustellaan sekä analysoidaan yhdessä monenlaisia kaunokirjallisia tekstejä. Sanataideharrastus tarjoaa mahdollisuuden kuulua porukkaan, joka viihtyy kirjojen, kirjoittamisen ja lukemisen maailmassa.

Nuorten sanataideryhmät kokoontuvat viikoittain kulttuuritalo Valveella (paitsi Roolipelikerho Hintan koululla),
10–15 kertaa lukukaudessa. Lukukausimaksu on 70–80 euroa.

11–12-vuotiaiden sanataideryhmä
Tiistaisin klo 17–18.15, alk. 3.9.

Sanataiteellinen roolipelikerho
11–14-vuotiaille
Keskiviikkoisin klo 17.30–19.30 Hintan koululla, alk. 11.9.

12–15-vuotiaiden sanataideryhmä

Tiistaisin klo 18.15–19.30, alk. 3.9.

Siivekkäät
Sanataideryhmä 14–18-vuotiaille
Torstaisin klo 16.45–18.15, alk. 5.9.


AIKUISET

Heimo
Sanataideklubi aikuisille
Sanataideklubi tarjoaa mahdollisuuden jakaa kirjoittamista toisten sanataideheimoon kuuluvien kanssa. Sisällöt muotoutuvat osallistujien toiveiden mukaan. Tärkeintä on luoda tila, jossa jokainen voi etsiä omaa kirjoittajan ääntään ja tulla kuulluksi sillä.

Kulttuuritalo Valveella maanantaisin 6 kertaa lukukaudessa klo 18.30–20.30, alk. 16.9.
Hinta: 70 euroa

Lisätietoja:
Kati Inkala ja Anna Anttonen
Valveen sanataidekoulun vastaavat opettajat
etunimi.sukunimi@ouka.fi
p. 044 703 7543 / 044 703 7541