KIEKU – Kirjat eläviksi koulussa!

Valveen sanataidekoulu tarjoaa kouluille elämyksellisiä kirjailija- ja kuvittajavierailuja. KIEKUSSA kirjat heräävät  eloon koululuokissa jo ennen taiteilijan vierailua ja jatkavat monitaiteista ja eri oppiaineita integroivaa elämäänsä myös vierailun jälkeen. KIEKU toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin opetustoimen ja koulukirjaston kanssa.

Yksi KIEKUN tärkeä tavoite on aidon ja mutkattoman vuorovaikutuksen mahdollistaminen taiteilijan ja oppilaiden välille. Tämän vuoksi kirjailija tai kuvittaja vierailee yhdessä luokassa tai opetusryhmässä kerrallaan. Luokka tai opetusryhmä on toimintayksikkö, jossa lapset ja nuoret ovat tottuneet koulussa toimimaan. Se on riittävän pieni porukka, jotta mukavan keskustelevan ilmapiirin syntyminen on mahdollista.

NÄIN KULKEE KIEKU:

I KIEKUN avaus
Valveen sanataidekoulun opettaja vierailee luokissa avaamassa KIEKUN (n. 15–20 min/opetusryhmä). Sanataideopettaja esittelee, vinkkaa ja tuo projektissa luettavan kirjan/kirjat luokkaan.

II Lukupuuhissa

Koululuokan ennakkotehtävänä on tutustua vierailevan kirjailijan tai kuvittajan tuotantoon ja lukea ainakin yksi ennalta sovittu teos.

III Sanataideopettaja koulussa

Valveen sanataidekoulun opettaja vierailee luokissa ennen taiteilijaa yhden oppitunnin verran. Ohjelmassa on muun muassa kirjavinkkausta sekä sanataideharjoituksia tulevan vieraan tuotantoon liittyen. Sanataidevierailun tarkoituksena on pohjustaa tulevaa vierailua siten, että siitä tulisi mahdollisimman mielekäs sekä oppilaille että taiteilijalle.

IV Kirjailija tai kuvittaja koulussa

Kokonaisuuden kolmantena osiona vuorossa on kirjailijan tai kuvittajan vierailut koulu(i)ssa yhdessä sanataideopettajan kanssa. Oppitunnin mittaiset vierailut toteutetaan yhteen koululuokkaan kerrallaan, jotta vieraalla ja oppilailla olisi mahdollisuus mutkattomaan vuorovaikutukseen.

V Kirjat elävät koulussa

Tarkoituksena olisi, että kirjailijan tai kuvittajan tuotanto jäisi elämään koulussa myös vierailun jälkeen. Sanataideopettaja ja luokkien oma(t) opettaja(t) suunnittelevat yhdessä, millä tavalla kirjoja voisi käsitellä eteenpäin. Samasta koulusta pyritään ottamaan KIEKUUN mukaan aina vähintään kahden opettajan luokkia/opetusryhmiä, jotta opettajilla olisi omassa työyhteisössä kollega, jonka kanssa projektia voi ideoida eteenpäin. Myös kirjailija tai kuvittaja voi halutessaan olla mukana ideoinnissa. Kirjojen elämää voi jatkaa esimerkiksi erilaisilla kirjoitus- tai kuvitusharjoituksilla, suuremmilla projektikokonaisuuksilla, musiikki- tai kuvataideprojekteilla jne.

VI Vierailu Lumotut sanat -festivaalilla
Kevätlukukauden KIEKU-kirjat valitaan aina Lumotut sanat – Lasten ja nuorten sanataideviikkojen teemakirjojen joukosta. Niinpä kevätKIEKUT huipentaa koululuokkien vierailut festivaalin näyttelyssä ja työpajoissa Kulttuuritalo Valveella.