Elokuvakasvatuksen etulinjassa

Tässä osiossa esittelemme toimintaamme opettajille, nuoriso-ohjaajille ja muille mediakasvatuksesta kiinnostuneille aikuisille. Olet varmaan huomannut, että median maailma on pullollaan haasteita ja mahdollisuuksia kasvatustehtävissä toimiville. Valveen elokuvakoulu voi auttaa sinua ja oppilassryhmääsi kesyttämään elokuvan luomisen ja oppimisen työkaluksi - kameran välineeksi kynän rinnalle.

Toiminta-ajatus

Valveen elokuvakoulu tarjoaa korkealaatuista elokuvakasvatusta ja kehittää sekä koordinoi elokuvakasvatustoimintaa alueellisesti ja valtakunnallisesti yhteistyössä koulujen ja elokuva-alan toimijoiden kanssa. Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori saa koulupäivän aikana kokemuksen elokuvan tekemisestä sekä kykyjä omaehtoiseen elokuvataiteen harrastamiseen. Elokuvakoulu lähestyy elokuvaa sekä taidekasvatuksen että mediakasvatuksen näkökulmista.