Kurssit ja kerhot

"Tämä leiri oli minusta kaikkein paras leiri, jonka olen kokenut"
(tyttö 8v, Animaatioseikkailu Animoi -animaatioleiri)

Viikoittaiset harrastusryhmät

Valveen elokuvakoulu järjestää viikoittaisia elokuvakerhoja, joissa lapset ja nuoret voivat tutustua elokuvien maailmaan katsomalla ja itse tekemällä.

Animaatioklubi Vilinä (7-12 -vuotiaille)
Elokuvaklubi Pikseli (10-13 -vuotiaille)
Elokuvaklubi MegaPikseli (10-13 -vuotiaille)
Elokuvaklubi Kolina (14-18 -vuotiaille)

Ilmoittaudu mukaan tästä

Työpajat kouluilla

Elokuvakoululla on tarjolla on runsaasti elokuva-aiheisia työpajoja - koululuokille täysin maksutta.
Lue kouluyhteistyöstä lisää täältä.

Kesäleirit

Kesällä toiminnan täyttää suositut kesäleirit ja -kurssit lapsille ja aikuiselle. Kesäkursseista lisää täällä.

Opettajien täydennyskoulutukset

Mediataidot on täydennyskoulutuspaketti perus- ja toisen asteen opettajille. Koulutuksissa perehdytään liikkuvan kuvan tuottamisen eri osa-alueisiin: suunnitteluun, videokuvaamiseen, editointiin ja animaatioon. Koulutuksen aiheet käsittelevät uutisia, mainoksia, musiikkivideoita, elokuva-analyysia ja animaatiota. Tavoitteena on, että osallistujat kehittävät omia mediataitojaan sekä saavat valmiita mediakasvatuksellisia malleja ja menetelmiä kouluopetukseen.

Tutustu tuleviin koulutuksiin

Esimerkkejä Valveen elokuvakoulun tarjonnasta

Valveen elokuvakoulu järjestää elokuvatyöpajoja koululuokille, yhdistyksille ja yrityksille. Työpajoissa voidaan tehdä animaatioita, näyteltyjä lyhytelokuvia, uutisia, dokumentteja, mainoksia tai musiikkivideoita. 

Kouluille maksuton työpajatarjonta vaihtelee lukukausittain. Tarkista ajantasalla oleva tarjonta täältä

Videopensseli-työpaja, (2 x 45 min, 0-3.lk)
Videopensseli-menetelmä on mediakasvatuksellisen elokuvakasvatuksen työväline, jossa ympäristöä tutkitaan, tarkastellaan ja havainnoidaan videokameran välityksellä. Keskeisenä asiana menetelmässä on geometristen muotojen, värien ja kirjainten oppiminen videokameran avulla. Menetelmä sopii erityisesti 0.-3.luokille ja sen avulla voidaan tuoda mediakasvatuksellisuutta matematiikan, kuvataiteen ja äidinkielen opetukseen. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää muilla luokka-asteilla, erityisopetuksessa sekä käyttää esimerkiksi valmistavien luokkien suomenkielen oppimisen välineenä.

Taikalamppu-työpaja, (4 x 45 min, perusaste ja lukio)
Työpajassa tehdään juonellisia lyhytelokuvia neljässä tunnissa. Työpaja koostuu improvisaatiolämmittelystä, ideointi- ja kuvausvaiheista sekä elokuvan ensi-illasta. Menetelmä kehittää erityisesti osallistujien dramaturgiantajua ja vuorovaikutustaitoja eikä se vaadi tavallisen videokameran lisäksi muuta tekniikkaa. Työpajassa käytetään elokuvanteon Taikalamppu-menetelmää.

Animaatiotyöpaja, (4 x 45 min, perusaste ja lukio)
Työpajassa tehdään lyhyitä animaatioelokuvia neljässä oppitunnissa. Työpaja koostuu ideoinnista, hahmojen ja lavasteiden askartelemisesta, kuvaamisesta sekä äänten ja musiikin lisäämisestä. Tekniikkana käytetään pala-animaatiota. Myös muut tekniikat ovat mahdollisia.

Uutistyöpaja, (6 x 45 min, 5.lk-9.lk)
Mikä tekee uutisesta uutisen? Kuka päättää mikä on uutisoimisen arvoista? Valveen elokuvakoulun uutistyöpajassa pohditaan näitä asioita ja tehdään uutisia lähiympäristön tapahtumista. Työpajan kesto on kuusi lähiopetustuntia (a 45 min), joista kahdella ensimmäisellä opettaja tutustuttaa oppilaat lehtiuutisiin ja toimittajan tehtäviin selkeiden tehtävien avulla. Seuraavilla kahdella tunnilla ryhmä sukeltaa tv-uutisten pariin ja kuvaa Valveen elokuvakoulun ohjaajien tuella omia uutisia. Viimeisellä kahdella tunnilla uutisista editoidaan uutislähetys, jonka jälkeen uutiset katsotaan yhdessä. Uutisia voidaan esittää myös muille oppilaille, opettajille tai vaikkapa oppilaiden vanhemmille vanhempainillassa.

Hittivideo-työpaja (4x45min, 4.lk-lukio)
Hittivideo-työpajassa tehdään musiikkivideoita luovalla ja hauskalla tavalla. Pienryhmät valitsevat oman suosikkibiisin Hittivideon musa-arkistosta ja tekevät siihen sopivan kuvituksen. Työpajan päätteeksi kaikki videot katsotaan yhdessä.

Dokumenttielokuvatyöpaja, (5 x 90 min, 7.lk-lukio)
Työpajan tavoitteena on kehittää oppilaan kriittistä kuvanlukutaitoa sekä kykyä esittää omia ajatuksia elokuvan keinoin. Kokonaisuuden aikana tutustutaan mm. dokumenttielokuvan lajeihin ja näkökulmiin sekä tehdään luokan yhteinen dokumenttielokuva, jonka tekemiseen osallistuvat luokan kaikki oppilaat. Tekemisprosessissa hyödynnetään työpajaa varten kehitettyä käsikirjoittamisen rakennuspalikkamenetelmää.

Mainoselokuvatyöpaja, (8 x 90 min tai 10 x 90 min, 5.lk-9.lk)
Mistä näitä mainoksia oikein tulee? Valveen elokuvakoulun mainoselokuvatyöpajassa perehdytään printti- ja tv-mainoksiin ja etsitään vastauksia visaisiin kysymyksiin: Mikä mainos on? Miten ja miksi niitä tehdään? Mihin niiden vaikutus perustuu? Työpajassa tutustutaan käsitteisiin kuten brändi ja kohderyhmä ja toteutetaan itse tv-mainokset valituista aiheista. Työpajakokonaisuus sisältää Valveen elokuvakoulun pitämien oppituntien lomassa neljä luokan oman opettajan pitämää tuntia. Opettaja saa valmiin, selkeän materiaalin näitä tunteja varten.