Valveen elokuvakoulu

Valveen elokuvakoulu on elokuva- ja mediakasvatuksen monipuolinen osaaja, joka kehittää uusia liikkuvaa kuvaa ja elokuvaa hyödyntäviä opetusmenetelmiä ja oppimateriaalia. Elokuvakoulu järjestää lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattuja elokuvakerhoja, -kursseja, -työpajoja ja -seminaareja sekä vuosittaisen Oskari-kilpailun lasten ja nuorten tekemille elokuville. Elokuvakoulun toiminnassa lasta kannustetaan ja rohkaistaan luovaan itseilmaisuun ja omien ajatusten elokuvalliseen esittämiseen, jonka seurauksena lapsen uteliaisuus taiteeseen ja kulttuuriin herää.

Joka vuosi yli tuhat koululaista saa kosketuksen elokuvaan elokuvakoulun työpajoissa. Elokuvia valmistuu vuodessa noin 200. Tuotoksia on esitetty valkokankailla eri puolella Suomea sekä maailmalla esim. USA:ssa, Etelä-Amerikassa,  Afrikassa, Australiassa, Italiassa, Kiinassa, Georgiassa, Etelä-Koreassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Norjassa. Usein koulujen työpajat järjestetään osana perusopetusta, mutta mielenkiintoista vaihtelua toimintaan tuovat erityisryhmien työpajat. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten oppilaiden elokuvatyöpajoissa oppilaat tutustuvat uuteen kotiympäristöön tekemällä siitä elokuvia.

Elokuvakoulun viikoittaisissa elokuvakerhoissa kulttuuritalo Valveella on noin 100 harrastajaa. Elokuvien katsomiseen painottuvassa Elokuvakerho Elinassa osallistujat ovat 7-13 -vuotiaita, lisäksi kerhossa on mukana usein myös lasten huoltajat. Omien elokuvien tekemiseen painottuvissa Elokuvaklubi Pikselissä ja MegaPikselissä (10-13 -vuotiaat) sekä Elokuvaklubi Kolinassa (14-18 -vuotiaat) lapset ja nuoret oppivat käyttämään elokuvallisia keinoja omien tarinoiden kertomiseen. Kouluvuoden päätyttyä elokuvakoulun toiminnan täyttävät kesäleirit. Joka kesä noin 100 lasta osallistuu elokuvakoulun suosituille kesäleireille.