Historiaa

Valveen elokuvakoulu aloitti toimintansa Nukun elokuvakoulun nimellä vuonna 2003. Silloin kehitettiin elokuvanteon Taikalamppu-menetelmä yhteistyössä elokuvaohjaaja-pedagogi Kaija Juurikkalan sekä lastenelokuvatuottaja Outi Rousun kanssa. Taikalamppu-menetelmää ja sen sovelluksia käytetään keskeisinä työkaluina elokuvakoulun työpajoissa. Oulun kaupungin videopaja, jonka toiminta sai alkukipinänsä jo vuonna 1980, liitettiin osaksi elokuvakoulun toimintaa.

Toimintaa rahoittaa opetusministeriö ja Oulun kaupungin kulttuuritoimi. Lisäksi työpajoja ovat rahoittaneet Oulun kaupungin opetustoimi, seurakunnat ja yksittäiset julkisrahoitteiset hankkeet, kuten Filmihillo - Lastenelokuvan teemavuosi.

Ensimmäisten toimintavuosiensa aikana elokuvakoulu on saanut tunnettuutta paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Elokuvakoulu on toteuttanut yhteisiä projekteja eri toimijoiden kanssa, minkä ansioista on pystytty näkemään minkälaisia tarpeita elokuvakasvatukselle on ja toisaalta kehittämään uusia elokuvakasvatuksen menetelmiä. Tavoitteena onkin kehittää edelleen uusia tapoja elokuvakasvatukseen yhteistyössä koulujen ja muiden toimijoiden kanssa.